Fylli – osallisuutta lihastautia sairastavalle fysioterapian keinoin 2017-2018

 


Lihastautiliitto aloitti maaliskuun 2017 alussa kaksivuotisen Fylli-hankkeen, jonka tarkoituksena on tukea lihassairaan mahdollisuutta vaikuttaa oman fyysisen toimintakykynsä edistämiseen. Tavoitteena on, että lihassairas saisi asuinpaikasta riippumatta oikeanlaiset ja oikea-aikaiset fysioterapiapalvelut itsenäisen elämän tueksi. Hankkeessa hyödynnetään Lihastautiliiton osaamista ja kokemustietoa lihastautia sairastavien fysioterapiasta.

Fysioterapia on aina yksilöllistä ja tavoitteellista terapiaa, jonka sisältöön asiakkaalla täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa. Hankkeessa tuotetaan fyysiseen toimintakykyyn liittyvä materiaalipankki, johon kootaan arviointi- ja mittausmenetelmien lisäksi fyysistä toimintakykyä ylläpitäviä tai parantavia harjoitteita ja menetelmiä sekä tietoa eri lihastaudeista ja siitä, millaisia kuntoutukseen liittyviä fysioterapeuttisia toimenpiteitä kannattaa hyödyntää eri diagnooseissa. Toiveena on saada mahdollisimman moni lihastautia sairastava sitoutumaan hankkeeseen, oman kehon tuntemiseen sekä fyysisen toimintakykynsä parantamiseen ja tiedostamiseen. Tavoitteena on, että hankkeen tuotokset juurtuisivat osaksi Lihastautiliiton fysioterapiaosaamista ja toimintaa. 

 

Hankkeen pohjana on Lihastautiliiton fysioterapiayksikön 30-vuotinen kokemus lihastaudeista. Vuosina 1998–2016 fysioterapiayksikköön on koottu tietoa Lihastautiliiton järjestämillä Kelan ja Rayn (STEA) rahoittamilla kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilla fysioterapeutti Kristiina Rantakaislan (Jokinen) tekemistä fyysisen toimintakyvyn edellytysten testauksista. Näitä tietoja on tarkoitus käyttää hankkeessa kun, luodaan järjestölähtöinen fysioterapiamalli lihassairaan toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseksi.

Hankkeessa toimii kaksi työntekijää, 

Projektipäällikkö

Kristiina Rantakaisla

050 591 5043

kristiina.rantakaisla(at)lihastautiliitto.fi

Projektisuunnittelija

Johanna Kivelä

040 350 2313

johanna.kivela(at)lihastautiliitto.fi

 

Mikäli haluat osallistua hankkeeseen, täytä tästä suostumuslomake tietojen käyttöön.

 

Hankkeella on myös omat Facebook-sivut, joita pääset seuraamaan täältä.

 

Kokemuksia sairaudesta ja fysioterapiasta

Kiitos kun haluat olla mukana Fylli –osallisuutta lihastautia sairastavalle fysioterapian keinoin hankkeessa ja sen toteutumisessa. Tällä hetkellä koossa on jo yli 100 suostumusta. Hankkeessa kerätään edelleen lisää suostumuksia.

Olemme aloittaneet koodaukset LOSMoN ja HMSN/CMT sairastavien kurssimateriaaleista. Tarkoituksena on aloittaa materiaalipankin kokoaminen ensin näistä sairauksista.  Tarkoitus on kuitenkin jatkossa lisätä eri lihastautidiagnooseista materiaalipankkia. Olemme myös keränneet seitsemältä HMSN/CMT sairastavalta omakohtaisia kokemuksia ja kuudelle LOSMoN sairastaville teimme testilomakkeen, jossa kysyttiin mm. liikkumisesta, siirtymisistä, kivuista ja siitä, miten ovat saaneet itse vaikuttaa fysioterapian suunnitteluun.

Nyt pyydämme myös teiltä kokemuksia omasta sairaudesta, oletteko keksineet hyviä ratkaisuja eri vaivoihin ja miten olette kokeneet oman osallisuuden fysioterapiassa. Käy vastaamassa kyselyyn täällä

Hankkeen tavoite on nimenomaan lihastautia sairastavien osallisuuden lisääminen fysioterapian keinoin ja se onnistuu vain teidän avullanne. Ilman teidän kokemuksianne hankkeen onnistuminen on hankalaa.

 

27.09
Lihastautiliiton liikuntachat kokoaa 27.9.2017 klo 17-19 ruudun ääreen monipuolisen joukon asiantuntijoita keskustelemaan soveltavasta liikunnasta ja ennen ka
05.10
Lihastaudit – hengitystoimintojen tukeminen fysioterapian keinoin Fysioterapeuttien koulutuspäivä 5.10.2017 klo 9.00 – 12.30 Cumulus City keskusta, Haa
10.11
Lihastautiliiton työllisyystoiminta kutsuu nuoria mukaan 10.-11.11.2017 nuorten risteilylle!   Matkaan lähdetään Turusta Viking Gracella, risteily on tar
18.11
Vertaistukipäivä ALSiin sairastuneiden aikuisikäisille lapsille lauantaina 18.11.2017 Break Sokos Hotel Flamingossa VantaallaLihastautiliitto ry järjestää
 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas