HAURASHERMO-OIREYHTYMÄ (HNPP)

TAUDIN KUVAUS
Haurashermo-oireyhtymä (HNPP, hereditary neuropathy with liability to pressure palsy) ilmenee lievänkin rasituksen jälkeisinä ääreishermojen paikallisina ja palautuvina hermovaurioina, jotka yleensä ohittuvat päivissä, viikoissa tai kuukausissa. Sairaus ei tyypillisesti vaikeudu vanhetessa, ja ensimmäiset oireet voivat ilmetä jo lapsena. Tyypillisesti esim. kyykyssäolo mansikan poiminnassa voi altistaa peroneushermon halvaukselle, jolloin nilkka ei nouse. Yleensä kipuja näihin oireisiin ei liity. Toistuvat oireet saman hermon alueella voivat altistaa pysyvämmälle halvausoireelle.

 

PERIYTYMINEN JA ESIINTYVYYS
Kyseessä on vallitsevasti periytyvä ääreishermosairaus, jonka voi saada kummalta tahansa vanhemmalta. Suomessa esiintyvyys on vajaa 20 ihmistä 100 000 asukasta kohti. Todennäköisesti kuitenkin edelleen sairaus on alidiagnosoitu sen aiheuttamien usein vähäisten oireitten vuoksi.

 

DIAGNOOSI
Nykyiset neurofysiologiset (ENMG) sekä ennen kaikkea perinnöllisyystieteelliset DNA-analyysit mahdollistavat sen, että HNPP-sairaus voidaan varmuudella diagnosoida.

 

HOITO
Paikalliset hermovauriot korjaantuvat yleensä itsellään, eivätkä vaadi mitään hoitoa. Sairauden ehkäisyn kannalta tärkeintä on välttää sellaisia asentoja, joissa hermot ovat puristuksessa ja näin alttiina vauriolle.

Päivi Meretoja, neurologian dosentti, 30.6.2012

Lihastautiliiton verkkosivuston diagnoosikuvaukset ovat yleisluontoisia, eivätkä kata kaikkia kyseiseen diagnoosiin mahdollisesti sisältyviä oireita. Lihastaudit ilmenevät hyvin yksilöllisesti, ja vaihtelu samankin diagnoosin sisällä voi olla huomattavaa.

26.10
Lihastautiliiton puhelinlääkärin tavoitat soittoaikana numerosta 044 0480 100. Linja aukeaa soittoajan alettua, ja se suljetaan soittoajan päätyttyä. Puhe
01.11
Lihastautiliitto ry:n kiertue Tietoa lihassairauksista –yleisöluennot   Tule paikan päälle tai osallistu verkon välityksellä. Ohjelmassa neurologin l
10.11
Lihastautiliiton työllisyystoiminta kutsuu nuoria mukaan 10.-11.11.2017 nuorten risteilylle!   Matkaan lähdetään Turusta Viking Gracella, risteily on tar
18.11
Vertaistukipäivä ALSiin sairastuneiden aikuisikäisille lapsille lauantaina 18.11.2017 Break Sokos Hotel Flamingossa VantaallaLihastautiliitto ry järjestää
 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas