Hoitotahto ja hoitotoive

Lihastautiliiton hoitotahto- ja hoitotoivelomakkeet on tehty lihastautia sairastavien toiveesta ja erityisesti heidän käyttöönsä, mutta soveltuvat myös muiden käyttöön. Lomakkeisiin voi halutessaan kirjata hoidon toteuttamiseen ja arjen tukemiseen liittyviä asioita, joita tahtoo ja toivoo huomioitavan tilanteessa, jolloin ei itse pysty ilmaisemaan omaa tahtoaan. Lähtökohtana on, että hoitotahtoon ja hoitotoiveisiin liittyvissä asioissa pyritään kommunikoimaan AINA ensisijaisesti sairastavan itsensä kanssa. Esimerkiksi puheen tuottamisen ongelmat eivät saa olla esteenä ja perusteena vuorovaikutuksen rajaamiselle.

Hoitotahtolomakkeeseen voi kirjata hoitohenkilökuntaa velvoittavia asioita, jotka ovat potilaslaissa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 6 §) kirjatun potilaan itsemääräämisoikeuden perusteella aina huomioitava, kun tehdään päätöksiä hoidon toteuttamisesta tai siitä kieltäytymisestä. Hoitotahdon kirjaamiselle ei ole muodollisia kriteereitä, mutta myöhemmän tulkinnan vuoksi sen on hyvä olla mahdollisimman asiallinen ja selkeä. Oman hoitotahdon voi jokainen muotoilla myös itse. Lihastautiliiton lomake on yksi vaihtoehto.

Ollakseen pätevä hoitotahdon tulee olla päivätty, sen tekijän allekirjoittama ja mielellään kahden esteettömän todistajan allekirjoittama. Suositeltavaa on, että todistajat eivät ole omaisia tai sukulaisia. Hoitotahdon tekijä voi milloin tahansa peruuttaa kirjaamansa hoitotahdon tai muuttaa sen sisältöä. Muutokset on tärkeää kirjata samalla tavalla kuin alkuperäinen hoitotahto. Hoitotahtolomakkeen olemassaolosta ja säilytyspaikasta on hyvä kertoa avoimesti.

Hoitotoivelomakkeeseen kirjatut arjen tukemiseen liittyvät asiat ovat merkitykseltään toivomuksia, joita tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa. Ne liittyvät myös vahvasti itsemääräämisoikeuteen eli perusoikeuksiin, jotka on sairastavan näkemyksenä aina pyrittävä huomioimaan, kun esim. tuetaan asumista ja toimimista yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä.

Hoitotahto

Hoitotoive

Saatekirje hoitotahto- tai hoitotoivelomakkeeseen

27.09
Lihastautiliiton liikuntachat kokoaa 27.9.2017 klo 17-19 ruudun ääreen monipuolisen joukon asiantuntijoita keskustelemaan soveltavasta liikunnasta ja ennen ka
05.10
Lihastaudit – hengitystoimintojen tukeminen fysioterapian keinoin Fysioterapeuttien koulutuspäivä 5.10.2017 klo 9.00 – 12.30 Cumulus City keskusta, Haa
10.11
Lihastautiliiton työllisyystoiminta kutsuu nuoria mukaan 10.-11.11.2017 nuorten risteilylle!   Matkaan lähdetään Turusta Viking Gracella, risteily on tar
18.11
Vertaistukipäivä ALSiin sairastuneiden aikuisikäisille lapsille lauantaina 18.11.2017 Break Sokos Hotel Flamingossa VantaallaLihastautiliitto ry järjestää
 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas