Projektit

Valtakunnallinen Yritystä! -projekti

Lihastautiliitto on mukana Yritystä! -projektissa, jossa edistetään vammaisten henkilöiden valmiuksia toimia yrittäjinä. Uuden yritystoiminnan edistämisen lisäksi projektissa tuetaan vammaisten yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista. Projektin taustalla on vammaisjärjestöjen tekemä valtakunnallinen selvitystyö vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten ihmisten työllisyyden tukemisesta ja tuen tarpeista. Lähtökohtana projektille toimii vammaisten henkilöiden oikeus työelämäosallisuuteen.

Projektissa tuetaan vammaisia yrittäjiksi aikovia henkilöitä henkilökohtaisen ohjauksen, vertaistuen ja mentorivalmennuksen keinoin. Projektin aikana vammaisille yrittäjille järjestetään valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia, koulutuksia sekä verkostoitumiseen sparraushetkiä. Projekti jakaa myös jakaa tietoa mm. esteettömyydestä - ja saavutettavuusosaamisesta paikallisille yrittäjäyhdistyksille. Vammaisten yrittäjien polkua yrittäjiksi helpotetaan kouluttamalla TE-toimistojen, uusyrityskeskusten ja kuntien yritys- ja elinkeinoneuvojia vammaisyrittäjyyden mahdollisuuksista ja haasteista. Projektin tuloksena syntyy valtakunnallisesti 80 uutta vammaisen henkilön yritystä eri toimialoille.

http://www.yritystä.fi/

 

Hyvä kuolema -hanke 2015–2017

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi valtakunnallisen saattohoitohankkeen Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2014 kotimaiseksi erityiskohteeksi. Projektin kokonaistavoitteena on, että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus saada tarvitsemaansa korkeatasoista saattohoitoa asuinpaikasta riippumatta. Hankkeen tarkoitus on lisätä tietoisuutta saattohoidosta ja nostaa kuoleman kysymykset yleiseen keskusteluun ja tietoisuuteen. Lihastautiliitto on mukana hankkeessa.

 

Fylli – osallisuutta lihastautia sairastavalle fysioterapian keinoin 2017-2018

Lihastautiliitto aloittaa maaliskuun 2017 alussa kaksivuotisen Fylli-hankkeen, jonka tarkoituksena on tukea lihassairaan mahdollisuutta vaikuttaa oman fyysisen toimintakykynsä edistämiseen. Tavoitteena on, että lihassairas saisi asuinpaikasta riippumatta oikeanlaiset ja oikea-aikaiset fysioterapiapalvelut itsenäisen elämän tueksi. Hankkeessa hyödynnetään Lihastautiliiton osaamista ja kokemustietoa lihastautia sairastavien fysioterapiasta.

Fysioterapia on aina yksilöllistä ja tavoitteellista terapiaa, jonka sisältöön asiakkaalla täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa. Hankkeessa tuotetaan fyysiseen toimintakykyyn liittyvä materiaalipankki, johon kootaan arviointi- ja mittausmenetelmien lisäksi fyysistä toimintakykyä ylläpitäviä tai parantavia harjoitteita ja menetelmiä sekä tietoa eri lihastaudeista ja siitä, millaisia kuntoutukseen liittyviä fysioterapeuttisia toimenpiteitä kannattaa hyödyntää eri diagnooseissa. Toiveena on saada mahdollisimman moni lihastautia sairastava sitoutumaan hankkeeseen, oman kehon tuntemiseen sekä fyysisen toimintakykynsä parantamiseen ja tiedostamiseen. Tavoitteena on, että hankkeen tuotokset juurtuisivat osaksi Lihastautiliiton fysioterapiaosaamista ja toimintaa. 

 

 

 

 

 

   

 

26.10
Lihastautiliiton puhelinlääkärin tavoitat soittoaikana numerosta 044 0480 100. Linja aukeaa soittoajan alettua, ja se suljetaan soittoajan päätyttyä. Puhe
01.11
Lihastautiliitto ry:n kiertue Tietoa lihassairauksista –yleisöluennot   Tule paikan päälle tai osallistu verkon välityksellä. Ohjelmassa neurologin l
10.11
Lihastautiliiton työllisyystoiminta kutsuu nuoria mukaan 10.-11.11.2017 nuorten risteilylle!   Matkaan lähdetään Turusta Viking Gracella, risteily on tar
18.11
Vertaistukipäivä ALSiin sairastuneiden aikuisikäisille lapsille lauantaina 18.11.2017 Break Sokos Hotel Flamingossa VantaallaLihastautiliitto ry järjestää
 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas