CENTRAL CORE -MYOPATIA

TAUDIN KUVAUS
Useimmiten synnynnäisenä lihasheikkoutena ilmenevä lihastauti, joillakin tauti alkaa kuitenkin myöhemmin. Lihaskoepalassa nähdään lihassyiden keskellä tunnusomaisia, entsyymivärjäyksissä erottuvia, yksittäisiä pyöreähköjä, ”ytimenkaltaisia” alueita (engl. core = ydin) ja usein hitaiden lihassyiden vallitsevuus. Vastasyntyneenä lapsella on yleistä lihasvelttoutta ja –heikkoutta. Monella on synnynnäinen lonkkanivelten sijoiltaanmeno. Syömisvaikeudet ovat imeväisellä yleisiä ja monella on myös hengitysvaikeuksia. Liikunnallinen kehitys on viivästynyt ja leikki-iässä lapsi saattaa sairastaa toistuvia hengitystieinfektioita. Kasvot ovat monella ilmeettömät. Murrosikää edeltävän nopean kasvun aikana lihasvoimat saattavat heiketä ja joillekin lapsille pyörätuolin käyttö tulee ajankohtaiseksi. Tässä iässä selkään saattaa kehittyä skolioosi.

 

PERIYTYMINEN
Periytymismalli on useimmiten autosominen vallitseva eli dominantti, sairaalta vanhemmalta lapselle. Taudin vaikeusaste ja alkamisikä saattavat vaihdella hyvinkin paljon suvun jäsenestä toiseen. Harvakseltaan tauti on periytynyt väistyvästi eli resessiivisesti, jolloin sairauden perintötekijä on tullut lapselle molemmilta vanhemmilta, jotka ovat itse terveitä. Diagnoosin asettamisen jälkeen jokaisen perheen tulee halutessaan saada perinnöllisyysneuvontaa.

 

DIAGNOOSI
perustuu lääkärintarkastuksessa havaittavaan lihasheikkouteen ja lihaskoepalassa todettaviin tunnusomaisiin entsyymivärjäyksissä erottuviin, ”ytimenkaltaisiin” alueisiin. Diagnoosi tulee varmistaa RYR1-geenin analyysilla.

 

HOITO
muodostuu kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta, jossa tarvitaan usein neurologin, fysioterapeutin, puheterapeutin ja sosiaalityöntekijän yhteistyötä. Seurannassa on kiinnitettävä huomiota mahdollisen skolioosin ja nivelten virheasentojen kehittymiseen. Skolioosi saattaa vaatia leikkaushoitoa. Mahdollisten leikkauksien yhteydessä anestesiologin tulee valita nukutuslääkkeet lihastauti ja vaikean lääkeainereaktion (ns. maligni hypertermia) riski huomioon ottaen. Varhainen fysioterapia on tarpeen leikkauksen jälkeen lihasten kunnon ylläpitämiseksi ja nivelten virheasentojen välttämiseksi. Hengitystä on seurattava vuosittain tapahtuvin mittauksin, joskin hengityksen heikkeneminen on harvinaisempaa tässä taudissa kuin muissa saman ryhmän lihastaudeissa.

Hoito-ohjeet on julkaistu: Consensus Statement on Standards of Care for Congenital Myopathies, Wang et al. 2011 Journal of Child Neurology 2012 Mar;27(3):363-82.

Carina Wallgren-Pettersson, lääketieteellisen genetiikan dosentti, lihastautien tutkija, lokakuu 2012

Lihastautiliiton verkkosivuston diagnoosikuvaukset ovat yleisluontoisia, eivätkä kata kaikkia kyseiseen diagnoosiin mahdollisesti sisältyviä oireita. Lihastaudit ilmenevät hyvin yksilöllisesti, ja vaihtelu samankin diagnoosin sisällä voi olla huomattavaa. 

31.01
Lihastautiliitto tarjoaa kuukausittain puhelimitse lääkärin antamaa neuvontaa. Lihastautiliiton puhelinlääkärin tavoitat soittoaikana numerosta 044 0480
04.04
Lihastautiliitto järjestää 4.-5.4.2019 Tampere-talossa Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito 2019 -konferenssin lihastauteihin liittyvistä ajankohtaisis
 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas