KEARNS-SAYREN OIREYHTYMÄ eli KSS

 

TAUDIN KUVAUS
Kearns-Sayren oireyhtymä kuuluu mitokondriotautien ryhmään. Taudin kolme pääoiretta ovat 1) sydänlihasrappeuma ja sydämen johtumishäiriöt (AV-katkos), 2) verkkokalvon rappeuma eli retinopatia sekä 3) etenevä silmän liikerajoitus eli oftalmoplegia. Oireet todetaan yleensä ennen 20 vuoden ikää. Hieman harvinaisempia oireita ovat roikkuluomi, kasvon, nielun, vartalon ja raajojen lihasheikkous, liikkeiden koordinaatiohäiriö eli ataksia, kuulovamma tai kuurous, pienikasvuisuus ja kehitysvammaisuus. Hormonitoimintojen häiriöitä, esim. diabetesta ja kasvuhormonipuutosta, on myös todettu. Taudin ilmiasuun vaikuttaa se, miten mutatoituneet mitokondriot ovat elimistön eri osissa jakautuneet eli ns. heteroplasmia. Tauti etenee, ja ennuste on huono, joten potilaat menehtyvät ennenaikaisesti.

 

PERIYTYMINEN
Mitokondrion (sauvajyväsen) DNA:n laajat, usean tuhannen emäsparin laajuiset, puutokset eli deleetiot aiheuttavat KSS:a. Deleetio johtaa solun energia-aineenvaihdunnan vakavaan häiriöön. Potilaan kudoksissa on kuitenkin aina myös normaalia mitokondrio-DNA:ta. Potilaan vanhemmat ovat yleensä terveet ja kyseessä on uusi mutaatio. Tautia on kuvattu myös eräässä suvussa useassa sukupolvessa aina äidiltä tyttärelle siirtyneenä. Tautia sairastavan naisen lapsilla on arvioitu olevan 1:24 riski periä tämä tauti. Miehen kautta eli siittiösolun välityksellä tauti ei periydy. Kyseessä on maternaalinen periytymismalli.


DIAGNOOSI
Varmin diagnoosi on lihaskoepalan mitokondrio-DNA:sta todettu laaja deleetio. Verinäytteen mitokondrio-DNA:sta voi tulla normaali löydös. Kliininen kuva sydän- ja silmälöydöksineen sekä laboratoriokokeet, etenkin koholla olevat veren maitohappo- ja palorypälehappopitoisuudet, voivat johtaa mitokondriotaudin jäljille. Selkäydinnesteen valkuaispitoisuus on tyypillisesti korkea. Lihaskoepalassa voidaan todeta mitokondriotaudeille ominaisia löydöksiä, mm. repalesyitä.


HOITO
Parantavaa hoitoa ei ole. Sairastuneet tarvitsevat säännöllistä silmälääkärin ja kardiologin seurantaa ja yleensä sydänlääkitystä tai tahdistimen. Kuntoutus edellyttää moniammatillisen työryhmän suorittamaa arviota. Kuntoutuksella pyritään ylläpitämään yleiskuntoa, estämään niveljäykistymiä, löytämään sopivia apuvälineitä kuten pyörätuoli, ortoosit ja kuulokojeet, ja auttamaan perhettä selviämään arkipäivästä. Liiallista fyysistä rasitusta ja paastoamista on syytä välttää. Mm. ubikinonia on käytetty lääkkeenä, mutta vitamiini- tai hivenainelisien hyödystä ei ole varmaa näyttöä.


Jaana Lähdetie, LKT, lastenneurologian erikoislääkäri, lokakuu 2012

Lihastautiliiton verkkosivuston diagnoosikuvaukset ovat yleisluontoisia, eivätkä kata kaikkia kyseiseen diagnoosiin mahdollisesti sisältyviä oireita. Lihastaudit ilmenevät hyvin yksilöllisesti, ja vaihtelu samankin diagnoosin sisällä voi olla huomattavaa.

31.01
Lihastautiliitto tarjoaa kuukausittain puhelimitse lääkärin antamaa neuvontaa. Lihastautiliiton puhelinlääkärin tavoitat soittoaikana numerosta 044 0480
04.04
Lihastautiliitto järjestää 4.-5.4.2019 Tampere-talossa Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito 2019 -konferenssin lihastauteihin liittyvistä ajankohtaisis
 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas