KURSSEJA KAIKEN IKÄISILLE


Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa osallistujille tietoa, keinoja arjessa selviytymiseen sekä vertaistukea. Lihastautiliitto ry järjestää sopeutumisvalmennuskursseja sekä leiritoimintaa lihastautia sairastaville aikuisille, nuorille ja lapsille sekä heidän läheisilleen.

Sopeutumisvalmennuskurssien ohjelma sisältää keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä sekä tiedollisia että kokemuksellisia opetuskeskusteluja. Kursseilla asiantuntijoina toimivat muun muassa neurologi, psykologi, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti.

Hakuohjeet ja -lomakkeet löydät täältä.

KURSSIT VUONNA 2018


LAPSIPERHEILLE

Lihastautia sairastavien lasten perhekurssi, sopeutumisvalmennuskurssi (5 pv) KELA

Kurssi 1 / Kurssinumero: 66003
Kurssiaika: ma 11.6. – pe 15.6.2018
Hakuaika päättyy: 11.4.2018
Paikka: Ruissalon Kuntoutuskeskus, Turku


Kurssi 2 / Kurssinumero 66004
Kurssiaika: ma 2.7. - pe 6.7.2018
Hakuaika päättyy: 2.5.2018
Paikka: Ruissalon Kuntoutuskeskus, Turku


Kurssi 3 / Kurssinumero: 66005
Kurssiaika: ma 30.7. – pe 3.8.2018
Hakuaika päättyy: 30.5.2018
Paikka: Ruissalon Kuntoutuskeskus, Turku


Kurssi 4 / Kurssinumero: 66006
Kurssiaika: ma 3.9. – pe 7.9.2018
Hakuaika päättyy: 3.7.2018
Paikka: Ruissalon Kuntoutuskeskus, Turku


Haku: Kelan lomake KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)
Tarvittavat liitteet: Lääkärin B-lausunto tai ote kuntoutussuunnitelmasta, josta ilmenee sopeutumisvalmennuksen tarve. Kun kurssiin sisältyy läheisten jakso, tulee lääkärintodistuksessa olla maininta/perustelut vanhempien/sisarusten osallistumisesta kurssille.


Kenelle? Kelan rahoittamien perhekurssien kohderyhmänä on ääreishermo- ja lihassairauksia sairastavat alle kouluikäiset, koulunkäynnin aloittavat tai alakouluikäiset lapset, joiden sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Kohderyhmään kuuluvat myös spinaalista lihasatrofiaa (SMA) sairastavat lapset. Kuntoutustarpeen tulee olla määritelty terveydenhuollossa. Kohderyhmänä on myös lapsen perhe, joka osallistuu aktiivisesti kurssijakson suunnitteluun. Kurssille aiemmin osallistuneet voivat hakea uudelleen, kun lapsi on uudessa kehitysvaiheessa, esim. koulun aloitus tai toimintakyvyssä on tapahtunut muutoksia, jotka aiheuttavat lisätiedon ja –tuen tarvetta. Kullakin kurssilla on paikkoja 8 perheelle.

Mitä kurssilla tehdään? Perhekurssilla ohjelmaan kuuluu koko perheen yhteisten ohjelmaosuuksien lisäksi vanhempien ja lasten eriytettyjä ohjelmia. Ammattilaisten ohjatessa vanhempien keskusteluryhmiä tai opetuskeskusteluja, ammattitaitoiset lastenohjaajat järjestävät lapsille omaa ikätason mukaista ohjelmaa. Kurssilla työskentelee moniammatillinen tiimi, joka koostuu neurologista, psykologista, sosiaalityöntekijästä ja fysioterapeutista.

Kurssi on osallistujille maksuton.

Lisätietoa: Hakemukset lähetetään Lihastautiliittoon tai Kelaan. Kelan kurssien esivalinnasta vastaa Lihastautiliiton kuntoutustyöryhmä. Kuntoutuspäätöksen tekee keskitetysti Kelan Itäinen tiimi 2.

Lihastautia sairastavien aikuisten perhekurssi (5 pv) STEA
Kurssiaika: ti 26.6. – la 30.6.2018
Hakuaika päättyy: 26.4.2018
Paikka: Kuntoutuskeskus Kankaanpää
Haku: Lihastautiliiton hakulomake
Tarvittavat liitteet: Lääkärin suositus, jos haet matkakorvauksia ja/tai kuntoutusrahaa

Kenelle? Kurssi on tarkoitettu lapsiperheille, jossa aikuisella on lihassairaus ja perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia. Kun perheen aikuinen sairastaa, se vaikuttaa koko perheeseen. Kurssilla pääsee tapaamaan muita samassa tilanteessa olevia perheitä ja vertaistuki mahdollistuu.

Mitä kurssilla tehdään? Ammattilaisten ohjatessa vanhempien keskustelu – tai toiminnallisia ryhmiä, ammattitaitoiset lastenohjaajat järjestävät lapsille omaa ikätason mukaista ohjelmaa. Kurssilla saa tietoa ja keinoja selviytymiseen arjessa, perheen voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen sekä vertaistukea. Kurssilla on paikkoja 6 perheelle.

Kurssi on osallistujille maksuton. Jos kurssille on lääkärin suositus, voi matkakorvausta ja/tai kuntoutusrahaa hakea Kelasta.


LAPSILLE KESÄLEIREJÄ

Kesäleiri 1 (5 pv) STEA
Leiriajankohta: ti 10.7.– la 14.7.2018
Hakuaika päättyy: 10.5.2018
Leiripaikka: Kuntoutuskeskus Kankaanpää
Haku: Lihastautiliiton lasten kesäleirihakulomake

Kenelle? Leiri on tarkoitettu 8 - 12 -vuotiaille lihastautia sairastaville lapsille, jotka haluavat kesäleirille saamaan uusia kokemuksia ja kavereita.

Mitä leirillä tehdään? Ohjelma sisältää mielekästä ja monipuolista toimintaa, joka tukee osaltaan lapsen itsenäistymiskehitystä. Leiri mahdollistaa uusia elämyksiä ja yllätyksiä sekä kavereita ja vertaistukea. Leiri järjestetään esteettömässä ympäristössä. Avustuspalvelu on ympärivuorokautinen.


Kesäleiri 2 (5 pv) STEA
Leiriajankohta: ti 10.7.– la 14.7.2018
Hakuaika päättyy: 10.5.2018
Leiripaikka: Kuntoutuskeskus Kankaanpää
Haku: Lihastautiliiton lasten kesäleirihakulomake

Kenelle? Leiri on tarkoitettu 8 - 17-vuotiaille lapsille, joiden vanhemmalla tai sisaruksella on lihassairaus.

Mitä leirillä tehdään? Leirin ohjelmasta ja toteutuksesta vastaa KOTA – Lasten ja nuorten Hyvinvointi ry. Ohjelma sisältää mielekästä ja monipuolista toimintaa, joka tukee osaltaan lapsen itsenäistymiskehitystä. Leiri mahdollistaa uusia elämyksiä ja yllätyksiä sekä kavereita ja vertaistukea. Leiriläiset voidaan tarvittaessa jakaa lasten ja nuorten ryhmiin iän perusteella.

Lisätietoa: Kesäleirit järjestetään samassa paikassa, mutta ne toimivat kuitenkin omina kokonaisuuksina. Lasten kesäleireille osallistuja maksaa matkat itse. Leirihakemuksen liitteenä ei tarvita lääkärinlausuntoa.

NUORILLE JA NUORILLE AIKUISILLE


Lihastautia sairastavien 13–25-vuotiaiden nuorten kurssi (5 pv, läheiset 2 pv) KELA


Kurssi 1 / kurssinumero: 66001
Kurssiaika: ma 11.6.– pe 15.6.2018, läheiset to 14.6. – pe 15.6.2018
Hakuaika päättyy: 10.4.2018
Kurssipaikka: Kuntoutuskeskus Kankaanpää


Kurssi 2 / kurssinumero 66002
Kurssiaika: ma 29.10.- pe 2.11.2018, läheiset to 1.11. - pe 2.11. 2018
Hakuaika päättyy: 29.8.2018
Kurssipaikka: Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Haku: Kelan lomake KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)
Tarvittavat liitteet: Lääkärin B-lausunto tai ote kuntoutussuunnitelmasta, josta ilmenee sopeutumisvalmennuksen tarve. Kun kurssiin sisältyy läheisten jakso, tulee lääkärintodistuksessa olla maininta/perustelut vanhempien osallistumisesta kurssille.

Kenelle? Kurssi on tarkoitettu yläkoululaisille ja peruskoulunsa päättäneille nuorille. Kohderyhmänä ovat ääreishermo- tai lihassairauksia sairastavat (13 - 25 -vuotiaat) nuoret, joiden sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutetun kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat spinaalista lihasatrofiaa (SMA) sairastavat nuoret, koska kuntoutuksellinen tarve tässä kohderyhmässä on samanlainen kuin ääreishermo- ja lihassairauksissa. Edellytyksenä on, että opiskelu- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa (KKRL 12 §), työterveyshuollossa (KKRL 12 §) tai julkisessa terveydenhuollossa (KKRL 9 ja 10 §). Kohderyhmänä on myös nuoren yksi aikuinen omainen tai läheinen, joka osallistuu aktiivisesti kurssijakson suunnitteluun. Kurssille on mahdollista osallistua toistuvasti perustelluista syistä.

Mitä kurssilla tehdään? Päiväohjelmassa on asiantuntijoiden ohjaamia keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä. Kurssilla on myös yksilöllisiä osuuksia. Kurssilla jaetaan kokemuksia ja etsitään yhdessä keinoja omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kurssin vapaa-ajanohjelman toteuttavat nuoret itse yhdessä Lihastautiliiton työntekijän kanssa. Kurssi on osallistujille maksuton.

Lisätietoa: Hakemukset lähetetään Lihastautiliittoon tai Kelaan. Kelan kurssien esivalinnasta vastaa Lihastautiliiton kuntoutustyöryhmä. Kuntoutuspäätöksen tekee keskitetysti Kelan Itäinen tiimi 2.

K-18, nuorten aikuisten kurssi (6 pv) STEA
Kurssiaika: ke 18.7.– ma 23.7.2018
Hakuaika päättyy: 19.5.2018
Paikka: Kuopio

Kenelle? 18 vuotta täyttäneille lihastautia sairastaville nuorille aikuisille, jotka haluavat vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja parantaa elämäntilanteensa hallintaa. Kurssilla saa tietoa ja tukea opiskeluun ja työnhakuun, asumiseen, kuntoutukseen sekä nuorista itsestään nouseviin kysymyksiin. Lisäksi kurssilla mahdollistuu kokemusten jakaminen ja vertaistuki.

Mitä kurssilla tehdään? Kurssin ohjelma sisältää ammattilaisten ohjaamia keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä. Kurssilaiset luovat itse kurssin toiminnallisen osuuden. Kurssi toteutetaan kaupunkiympäristössä. Kurssilla on ympärivuorokautinen avustuspalvelu.

Kurssi on osallistujille maksuton. Jos kurssille on lääkärin suositus, voi matkakorvausta ja/tai kuntoutusrahaa hakea Kelasta. Kurssilla on majoitus kahden hengen huoneessa toisen kurssilaisen kanssa. Majoitus yhden hengen huoneessa vain perustelluista terveyssyistä.

AIKUISTEN KURSSIT

Pysytään töissä (5 pv + 5 pv) STEA
Kurssiaika: Aloitusjakso ma 19.3. – pe 23.3.2018, seurantajakso ma 1.10. – pe 5.10.2018
Hakuaika päättyy: 19.1.2018
Kurssipaikka: Maskun neurologinen kuntoutuskeskus
Haku: Lihastautiliiton hakulomake
Tarvittavat liitteet: Lääkärin suositus, jos haluat hakea Kelalta matkakorvausta ja/tai kuntoutusrahaa

Kenelle? Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville ja työelämään palaaville/pyrkiville lihastautia sairastaville aikuisille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta työelämän haasteisiin. Kurssi on kaksiosainen.

Mitä kurssilla tehdään? Asiantuntijoiden yksilöhaastattelujen lisäksi ohjelmassa on ammattilaisten ohjaamia keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä. Kurssilla annetaan tietoa erilaisista työelämän tukimahdollisuuksista, työjärjestelyistä ja sosiaalipalveluista sekä jaetaan kokemuksia.

Kurssi on osallistujille maksuton. Jos kurssille on lääkärin suositus, voi matkakorvausta ja/tai kuntoutusrahaa hakea Kelasta.Kurssilla on majoitus kahden hengen huoneessa toisen kurssilaisen kanssa. Majoitus yhden hengen huoneessa vain perustelluista terveyssyistä.

Dystrofia Myotonicaa sairastavien aikuisten diagnoosikurssi (5 pv) STEA
Kurssiaika: ma 23.4. – pe 27.4.2018
Hakuaika päättyy: 23.2.2018
Kurssipaikka: Maskun neurologinen kuntoutuskeskus
Haku: Lihastautiliiton hakulomake
Tarvittavat liitteet: Lääkärin suositus, jos haluat hakea Kelalta matkakorvausta ja/tai kuntoutusrahaa

Kenelle? Kurssi on tarkoitettu Dystrofia Myotonicaa sairastaville aikuisille, joilla on tarve jäsentää omaa elämäntilannettaan, saada kokemustietoa toisilta dystrofia myotonicaa sairastavilta sekä saada ohjausta ja neuvoja ammattilaisilta. Kurssille ei ole varattu paikkoja läheisille.

Mitä kurssilla tehdään? Asiantuntijoiden yksilöhaastattelujen lisäksi ohjelmassa on ammattilaisten ohjaamia keskustelu – ja toiminnallisia ryhmiä sekä muita aktiviteetteja. Lisäksi annetaan tietoa ja keinoja selviytymiseen arjessa ja jaetaan kokemuksia.

Kurssi on osallistujille maksuton. Jos kurssille on lääkärin suositus, voi matkakorvausta ja/tai kuntoutusrahaa hakea Kelasta. Kurssilla on majoitus kahden hengen huoneessa toisen kurssilaisen kanssa. Majoitus yhden hengen huoneessa vain perustelluista terveyssyistä.

Lihastautia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssi (6 pv) STEA
Kurssiaika: ma 24.9. – la 29.9.2018
Hakuaika päättyy: 24.7.2018
Kurssipaikka: Kruunupuisto, Punkaharju
Haku: Lihastautiliiton hakulomake
Tarvittavat liitteet: Lääkärin suositus, jos haluat hakea Kelalta matkakorvausta ja/tai kuntoutusrahaa

Kenelle? Kurssi on tarkoitettu aikuisille, joilla on lihastauti tai lääkärin toteama epäily lihastaudista ja joilla on tarve jäsentää omaa elämäntilannettaan, saada kokemustietoa toisilta lihastautia sairastavilta sekä saada ohjausta ja neuvoja ammattilaisilta. Kurssille ei ole varattu paikkoja läheisille.

Mitä kurssilla tehdään? Asiantuntijoiden yksilöhaastattelujen lisäksi ohjelmassa on ammattilaisten ohjaamia keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä sekä muita aktiviteetteja.

Kurssi on osallistujille maksuton. Jos kurssille on lääkärin suositus, voi matkakorvausta ja/tai kuntoutusrahaa hakea Kelasta. Kurssilla on majoitus kahden hengen huoneessa toisen kurssilaisen kanssa. Majoitus yhden hengen huoneessa vain perustelluista terveyssyistä.

Lihastautia sairastavien aikuisten parikurssi (4 pv) STEA
Kurssiaika: to 25.10. – su 28.10.2018
Hakuaika päättyy: 25.8.2018
Kurssipaikka: Maskun neurologinen kuntoutuskeskus
Haku: Lihastautiliiton hakulomake
Tarvittavat liitteet: Lääkärin suositus, jos haluat hakea Kelalta matkakorvausta ja/tai kuntoutusrahaa

Kenelle? Kurssi on tarkoitettu pariskunnille, joista toinen sairastaa jotain lihassairautta ja jotka haluavat omaan parisuhteeseensa vahvistusta.

Mitä kurssilla tehdään? Kurssin ohjelmassa on keskustelu-ja toiminnallisia ryhmiä sekä kuullaan asiantuntijoiden vinkkejä parisuhteeseen. Pidennetyn viikonlopun aikana on mahdollisuus keskittyä parisuhteeseen asiantuntijoiden johdolla.

Kurssi on osallistujille maksuton. Jos kurssille on lääkärin suositus, voi matkakorvausta ja/tai kuntoutusrahaa hakea Kelasta.

ALS-TAUTIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT (6 pv) Terveydenhuolto

Kurssiaika: ma 21.- la 26.5.2018
Hakuaika päättyy: 21.3.2018
Kurssipaikka: Kuntoutuskeskus Kankaanpää
Haku: Lihastautiliiton ALS-kurssien hakulomake
Tarvittavat liitteet: Lääkärin suositus ALS-sopeutumisvalmennuskurssille

Kurssiaika: ma 5.- la 10.11.18
Hakuaika päättyy: 5.9.2018
Kurssipaikka: Kuntoutuskeskus Kankaanpää
Haku: Lihastautiliiton ALS-kurssien hakulomake
Tarvittavat liitteet: Lääkärin suositus ALS-sopeutumisvalmennuskurssille


Kenelle? Kuuden vuorokauden mittaiset kurssit on tarkoitettu ALS-tautia sairastaville henkilöille täydentämään ja syventämään terveydenhuollosta saatua ensitietoa. Kurssille voi osallistua yksi läheinen. Kurssilla annetaan ajankohtaista tietoa sairaudesta ja se tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen sekä uusien selviytymiskeinojen ja voimavarojen löytämiseen. Kurssin tarkoituksena on tukea sairastuneen ja hänen läheisensä toimintakykyä, selviytymistä ja jaksamista sekä auttaa sairastunutta ja hänen läheistään sopeutumaan vaikeaan sairauteen.

Mitä kurssilla tehdään? Kurssin rungon muodostivat keskusteluryhmät, jotka olivat erikseen sairastaville ja läheisille, sekä asiantuntijaluennot/opetuskeskustelut/demonstraatiot sairauteen liittyvistä erityispiirteistä ja niiden kanssa selviytymisestä.

Kurssi on osallistujille maksuton.

Lisätietoa: Kurssille osallistuminen edellyttää maksusitoumuksen saamista terveydenhuollosta. Lihastautiliiton kuntoutussuunnittelija tekee maksusitoumuspyynnön hakijan hoitovastuuyksikköön, kun asiakkaan oma hakemus on saapunut Lihastautiliittoon. Sairaalat/terveyskeskukset voivat lähettää maksusitoumuksen myös suoraan Lihastautiliiton toimistoon. ALS- kurssien toteutumisesta päätetään kuukausi ennen kurssin alkua. Toteutuminen edellyttää riittävän määrän maksusitoumuksia.

29.11
Lihastautiliitto tarjoaa kuukausittain puhelimitse lääkärin antamaa neuvontaa. Lihastautiliiton puhelinlääkärin tavoitat soittoaikana numerosta 044 0480
01.12
Lauantaina 1.12.2018 juhlitaan Lihastautiliiton nuorisotoimikunnan järjestämiä pikkujouluja Tampereella Scandic Stationilla! Luvassa mm. mukavaa yhdessä ol
13.12
Lihastautiliitto tarjoaa kuukausittain puhelimitse lääkärin antamaa neuvontaa. Lihastautiliiton puhelinlääkärin tavoitat soittoaikana numerosta 044 0480
04.04
Lihastautiliitto järjestää 4.-5.4.2019 Tampere-talossa Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito 2019 -konferenssin lihastauteihin liittyvistä ajankohtaisis
 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas