Lihastautiliiton teemaksi on valittu seuraaviksi kahdeksi vuodeksi Mukana muutok­sessa.

Aihe on monella tavalla ajankohtainen sillä isoja muutoksia on käynnissä pelkästään järjestökenttään suoranaisesti vaikuttavilla tahoilla, joista esimerkkinä mainittakoon kehitteillä oleva SOTE-uudistus tai uuteen Veikkauksen liittyvät muutokset.  Myös järjestökentän sisällä muutokset ovat väistämättömiä ja samalla välttämättömiä, kun perinteinen järjestötoiminta ei houkuttele enää samalla tavoin kuin aikaisemmin. Tämä on kaikkia järjestöjä koskettava haaste ja viimeistään nyt on oleellista miettiä, miten vastaamme tähän haasteeseen.

Lihastautiliiton yhtenä isona muutostavoitteena on tarjota selkeämpiä palveluita ja tuoda aiempaa näkyvämmäksi liiton tarjoamat edut.  Liiton pyrkimyksenä on ennen kaikkea selkeyttää ja uudistaa palveluita nykyteknologiaa hyödyntäen.  Tätä tavoitetta kohti liitto lähti jo vuonna 2016.

Vuonna 2016 liitto otti kokeiluun chat-palvelun, jonka kautta on tarjottu ohjausta ja neuvontaa tiettyjen teemojen puitteissa. Kokemukset ovat olleet hyviä ja siksi tarkoituksena on laajentaa tänä vuonna chatin käyttöä entisestään. Tavoitteena on siis tarjota helppo ja vaivaton, matalan kynnyksen vuorovaikutuspaikka kaikille Lihastautiliitosta ja lihassairauksiin liittyvistä asioista kiinnostuneille.

Lihastautiliitto haluaa teemallaan kertoa, että se on tiedostanut muuttuvan maailman ja on edelleen valmis tekemään tarvittavia muutoksia kyetäkseen tarjoamaan tulevaisuudessakin lihastautia sairastaville ja heidän läheisilleen asiantuntevia tuki- ja palvelumuotoja esimerkiksi uudenlaisien palvelumuotojen kautta nykyteknologiaa hyödyntäen. Mukana muutoksessa  -teema ei tule siis tarkoittamaan erillisiä teemaan keskittyviä tapahtumia vaan se  toimii läpileikkaajana kaikessa Lihastautiliiton toiminnassa seuraavat kaksi vuotta. Teema kannustaa tarkkailemaan ympärillämme tapahtuvia yhteiskunnallisia muutoksia ja lakiuudistuksia, mutta se myös rohkaisee kokeilemaan ja tarttumaan mahdollisuuksiin. 

 

14.11
Lihastautiliitto tarjoaa kuukausittain puhelimitse lääkärin antamaa neuvontaa. Lihastautiliiton puhelinlääkärin tavoitat soittoaikana numerosta 044 0480
01.12
Lauantaina 1.12.2018 juhlitaan Lihastautiliiton nuorisotoimikunnan järjestämiä pikkujouluja Tampereella Scandic Stationilla! Luvassa mm. mukavaa yhdessä ol
04.04
Lihastautiliitto järjestää 4.-5.4.2019 Tampere-talossa Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito 2019 -konferenssin lihastauteihin liittyvistä ajankohtaisis
 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas