Koulut ja oppilaitokset tarvitsevat tietoa lihassairauksista ja kokemuksia toimivista ratkaisuista. Tieto vähentää väärinkäsityksiä ja mahdollistaa yhdenvertaisen koulupolun muiden ikätovereiden kanssa. Hyvä koulutie rakentuu koulun ja kodin vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä.

Siirtyminen peruskoulusta jatko-opintoihin on nuorelle mahdollisuuksien ja itsenäistymisen aikaa. Alavalintojen lisäksi pohdittavaksi tulevat mm. asumiseen ja tukimuotoihin liittyvät asiat. Lihastautiliiton urasuunnittelija on nuoren ja hänen perheensä apuna näissä pohdinnoissa.

Lihastautiliitto on ollut mukana kehittämässä yhdenvertaisia koululiikunnan tuntimalleja Jyväskylän yliopiston ja Maliken kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyi Kaikki kentille ja saleihin! -opas.