Työllistymiseen tähtäävä ohjaus vahvistaa työnhakijan työnhaku- ja työelämävalmiuksia sekä tukee työnhaussa. Työllisyyskoulutuksissa jaetaan vertaiskokemuksia ja verkostoidutaan.

Yrittäjyys on yksi tapa työllistyä. Lihastautiliitto toimii aktiivisesti yrittäjyyttä tukevissa verkostoissa ja edistää vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä.

Lihastautiliitto oli mukana Yritystä! -hankkeessa, jossa edistettiin vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä ja työhyvinvointia. Hankkeessa kehitettiin MunDuuni-toimintamalli, erityisesti niille yrittäjille, joiden yritystoimintaan vaikuttaa jokin vamma tai pitkäaikaissairaus.

Esteettä töihin -verkkosivusto on luotu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi. Verkkosivustolla tarjotaan tietoa valtakunnallisesti ja saavutettavasti korkeakouluopiskelijoille, työnantajille ja ohjaajille.