TAUDIN KUVAUS

Useimmiten synnynnäisenä lihasheikkoutena ilmenevä lihastauti. Lihaskoepalassa nähdään lihassyiden sisällä useita tunnusomaisia, entsyymivärjäyksissä erottuvia, erikokoisia, pyöreähköjä, ”ytimenkaltaisia” alueita (engl. core = ydin) ja usein hitaiden lihassyiden vallitsevuus.

Vastasyntyneenä lapsella on yleistä lihasvelttoutta ja –heikkoutta. Syömisvaikeudet ovat imeväisellä yleisiä ja monella on myös hengitysvaikeuksia. Liikunnallinen kehitys on viivästynyt ja leikki-iässä lapsi saattaa sairastaa toistuvia hengitystieinfektioita. Kasvot ovat monella ilmeettömät ja eräillä lapsilla on katseen kohdistamisvaikeuksia. Murrosikää edeltävän nopean kasvun aikana lihasvoimat saattavat heiketä ja joillekin lapsille pyörätuolin käyttö voi tulla ajankohtaiseksi. Tässä iässä selkään saattaa kehittyä skolioosi. Joillakin lapsilla on jäykkä selkäranka.

Tärkein seurattava asia kaikissa ikäryhmissä on hengitys, joka saattaa muuttua pinnalliseksi hengityslihasten, varsinkin pallean, heikkoudesta johtuen.

PERIYTYMINEN

Useimmiten autosominen väistyvä eli resessiivinen, jolloin sairauden perintötekijä on peritty molemmilta vanhemmilta, jotka ovat itse terveitä. Diagnoosin asettamisen jälkeen jokaisen perheen tulee halutessaan saada perinnöllisyysneuvontaa.

DIAGNOOSI

perustuu lääkärintarkastuksessa havaittavaan lihasheikkouteen ja lihaskoepalassa todettaviin tunnusomaisiin entsyymivärjäyksissä erottuviin, ”ytimenkaltaisiin” alueisiin. Ainakin kahden eri geenin mutaatiot voivat aiheuttaa multi-minicore -tautia. Lihasten magneettitutkimus saattaa helpottaa lihastaudin aiheuttaneen geenivirheen löytämistä.

HOITO

muodostuu kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta, jossa tarvitaan usein neurologin, fysioterapeutin, puheterapeutin, sosiaalityöntekijän, anestesiologin ja keuhkolääkärin yhteistyötä. Seurannassa on kiinnitettävä huomiota etenkin hengitykseen ja mahdollisen skolioosin kehittymiseen. Skolioosi saattaa vaatia leikkaushoitoa. Hengitysvaje voi tulla jopa kävelevälle ja muutenkin hyväkuntoiselle potilaalle, aiheuttaen hengitystukihoidon tarpeen. Hengitysmittauksia on tehtävä vähintään vuoden välein. Sydämen toimintaa tulee seurata harvakseltaan. Mahdollisten leikkauksien yhteydessä anestesiologin tulee valita nukutuslääkkeet lihastauti huomioon ottaen. Varhainen fysioterapia on tarpeen leikkauksen jälkeen lihasten kunnon ylläpitämiseksi ja nivelten virheasentojen välttämiseksi.

Yksityiskohtaiset hoito-ohjeet on  julkaistu: Consensus Statement on Standards of Care for Congenital Myopathies, Wang et al. 2011 Journal of Child Neurology 2012 Mar;27(3):363-82.

Carina Wallgren-Pettersson, lääketieteellisen genetiikan dosentti, lihastautien tutkija, lokakuu 2012

Lihastautiliiton verkkosivuston diagnoosikuvaukset ovat yleisluontoisia, eivätkä kata kaikkia kyseiseen diagnoosiin mahdollisesti sisältyviä oireita. Lihastaudit ilmenevät hyvin yksilöllisesti, ja vaihtelu samankin diagnoosin sisällä voi olla huomattavaa.

Diagnoosineuvonta

050 572 2784
ritva.pirttimaa@lihastautiliitto.fi