Vastaanottajasta vaikuttajaksi -hanke on STEA-rahoitteinen kolmivuotinen (2019–2021) kehittämishanke, jonka tarkoituksena on tuottaa ja välittää lihastauteihin liittyvää tietoa avoimessa vuorovaikutuksessa.

Hankkeen tarkoituksena on kokeilla ja kehittää joukkoistettuja ryhmiä lihastauteihin liittyvän asiakaslähtöisen tiedon tuottamisen ja välittämisen tapana. Joukkoistamisella tarkoitetaan tiedon muokkaamista yhdessä suunnitellen. Ajatuksena on, että jaettaessa tieto lisääntyy. Tiedolla tarkoitetaan sekä tutkimuksellista että kokemuksellista tietoa.

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteyksiä omaehtoisesti syntyneisiin 4. sektorin ryhmiin ja saada ryhmät osallistumaan lihastauteihin liittyvän tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Koska tietosisältöjä halutaan kehittää paitsi lihastautia sairastavia ja heidän läheisiään palveleviksi myös yhdistystoimijoita ja ammattilaisia hyödyttäviksi, on tärkeää saada itse sairastavien ja heidän läheistensä ääni kuulumaan.

Vapaamuotoinen joukko mahdollistaa osallistumisen järjestötyöhön omien tarpeiden ja resurssien mukaan. Hankkeen kautta tuodaan esiin myös vaikuttamismahdollisuuksia erilaisissa harvinaistoimintaan liittyvissä ryhmissä Suomessa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Vastaanottajasta vaikuttajaksi -hanke haluaa kuulla, millaisia tiedontarpeita sinulla on. Paina vierestä löytyvää nappia ja kerro projektisuunnittelijalle, miten hankkeen kautta voitaisiin tuottaa tai kehittää juuri sinulle sopivaa tietoa.