Lapset on tärkeitä

Lapset on tärkeitä on seitsemän järjestön yhteishanke, jossa kehitetään lapsen yhdenvertaisen osallisuuden toteutumista järjestöjen ryhmätoiminnassa. Hankkeen tavoitteina on vahvistaa alakouluikäisten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta järjestöjen ryhmätoiminnassa, lisätä näiden lasten kanssa toimivien aikuisten osallisuustaitoja sekä rohkaista lapsia ilmaisemaan itseään ja ottamaan oman kokoista vastuuta.

Hankkeessa kehitetään lapsen osallisuutta vahvistavia ryhmätoiminnan menetelmiä. Ensin kartoitetaan, sitten valitaan, sitten kehitetään, ja koko ajan arvioidaan. Lopuksi hoksautetaan aikuisia ja laitetaan tuotokset kaikkien saataville. Ja koko ajan kuunnellaan lapsia; lapset toimivat tiedon tuottajina. Aihe on erityisen tärkeä, koska lapset on tärkeitä!

Vastaanottajasta vaikuttajaksi

Tammikuussa 2023 päättyvä Vastaanottajasta vaikuttajaksi -hanke on STEA-rahoitteinen (2019–2022) kehittämishanke, jonka tarkoituksena on tuottaa ja välittää lihastauteihin liittyvää tietoa avoimessa vuorovaikutuksessa.

Hankkeen tarkoituksena on kokeilla ja kehittää joukkoistettuja ryhmiä lihastauteihin liittyvän asiakaslähtöisen tiedon tuottamisen ja välittämisen tapana. Joukkoistamisella tarkoitetaan tiedon muokkaamista yhdessä suunnitellen. Ajatuksena on, että jaettaessa tieto lisääntyy. Tiedolla tarkoitetaan sekä tutkimuksellista että kokemuksellista tietoa.

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteyksiä omaehtoisesti syntyneisiin 4. sektorin ryhmiin ja saada ryhmät osallistumaan lihastauteihin liittyvän tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Koska tietosisältöjä halutaan kehittää paitsi lihastautia sairastavia ja heidän läheisiään palveleviksi myös yhdistystoimijoita ja ammattilaisia hyödyttäviksi, on tärkeää saada itse sairastavien ja heidän läheistensä ääni kuulumaan.

Vapaamuotoinen joukko mahdollistaa osallistumisen järjestötyöhön omien tarpeiden ja resurssien mukaan. Hankkeen kautta tuodaan esiin myös vaikuttamismahdollisuuksia erilaisissa harvinaistoimintaan liittyvissä ryhmissä Suomessa ja kansainvälisissä verkostoissa.