Viestinnän tavoitteena on välittää tietoa lihastaudeista ja liiton toiminnasta sekä näiden vaikutuksista lihassairaan elämään, tukea lihassairaan arkiselviytymistä ja oikeuksien toteutumista sekä vahvistaa jäsenistön identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta. Lihastautiliiitto julkaisee viisi kertaa vuodessä ilmestyvää Porras-lehteä, jonka jäsenet saavat jäsenetuna.