Lihastautiliitto aloitti maaliskuussa 2017 STEAn rahoittaman kaksivuotisen valtakunnallisen Fylli- hankkeen, jonka tarkoituksena on tukea lihastautia sairastavan osallisuutta ja aktiivista roolia oman fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyössä fysioterapeutin kanssa. Hanke sai jatkorahoituksen kuluvalle vuodelle 2019.

Uutena hankkeena vuonna 2019 alkoi kolmivuotinen Vastaanottajasta vaikuttajaksi -hanke, jonka tarkoituksena on kokeilla ja kehittää joukkoistettuja ryhmiä lihastauteihin liittyvän asiakaslähtöisen tiedon tuottamisen tapana.

Lihastautiliitto on myös mukana valtakunnallisessa Yritystä! -hankkeessa, jossa edistetään vammaisten henkilöiden valmiuksia toimia yrittäjinä. Uuden yritystoiminnan edistämisen lisäksi hankkeessa tuetaan vammaisten yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista.