Lihastautiliitto ry aloitti maaliskuussa 2017 STEAn rahoittaman kaksivuotisen valtakunnallisen Fylli- hankkeen, jonka tarkoituksena on tukea lihastautia sairastavan osallisuutta ja aktiivista roolia oman fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyössä fysioterapeutin kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa oikea-aikainen ja toimintakyvyn fyysisiä edellytyksiä edistävä fysioterapia.

Fylli-hankkeen yksi päätuotos on kaikille avoin materiaalipankki.

Lihastautia sairastavan on mahdollista käyttää materiaalipankin tietoja käsikirjan tapaan oman sairautensa oireiden tunnistamiseen ja vaikuttaa yhteistyössä fysioterapeutin kanssa fysioterapiansa sisältöön. Materiaalipankkia voidaan hyödyntää myös jatkokuntoutussuunnitelmissa ja fysioterapiamenetelmiä valittaessa. Lihastautia sairastavien lisäksi materiaalipankkia voivat käyttää myös muut lihastaudeista kiinnostuneet.

www.fylli.fi