Lihastautiliiton arvoja ovat elämän monimuotoisuus, asiantuntijuus ja vaikuttavuus.

Monimuotoinen hyvä elämä on oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja ihmisten yksilöllisten voimavarojen ja elämäntilanteiden huomioon ottamista.

Asiantuntijuus on lihastautia sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä kokemustietoa, henkilökunnan monipuolista ajantasaista ammattitaitoa ja yhteistyötahojen tietotaitoa.

Vaikuttavuus on näkyvyyttä ja aktiivista toimintaa yksilön hyväksi paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Strategia vuosille 2017-2020 on liittomme viitekehys, joka ohjaa kaiken toimintamme suunnittelua. Strategian valinnat ovat erityisasiantuntijuuden vahvistaminen, eri toimijoiden välinen yhteistyö, vaikuttamistyö sekä uudistuminen.