Työkyvystä on tärkeä pitää huolta ja huomioida muutokset työkyvyssä hyvissä ajoin. Lihastautia sairastavien henkilöiden tarpeet ovat yksilöllisiä, joten huolellisella suunnittelulla ja tukitoimilla voidaan tukea työssä jaksamista.

Lihastautiliiton työllisyysasiantuntijalla on myös työkykykoordinaattorin pätevyys, ja hän tekee työpaikkakäyntejä ja on tarvittaessa mukana työkykyneuvotteluissa. Lihastautiliitto järjestää myös työssä pysymistä tukevaa kurssitoimintaa.

Tietoa lihastautia sairastavan henkilön työkyvyn tukemisesta