Työllistymiseen tähtäävä ohjaus vahvistaa työnhakijan työnhaku- ja työelämävalmiuksia sekä tukee työnhaussa. Työllisyyskoulutuksissa jaetaan vertaiskokemuksia ja verkostoidutaan.

Yrittäjyys on yksi tapa työllistyä. Lihastautiliitto toimii aktiivisesti yrittäjyyttä tukevissa verkostoissa ja edistää vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä.

Lihastautiliitto oli mukana Yritystä! -hankkeessa, jossa edistettiin vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä ja työhyvinvointia. Hankkeessa kehitettiin MunDuuni-toimintamalli, erityisesti niille yrittäjille, joiden yritystoimintaan vaikuttaa jokin vamma tai pitkäaikaissairaus.

Esteettä töihin -verkkosivusto on luotu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi. Verkkosivustolla tarjotaan tietoa valtakunnallisesti ja saavutettavasti korkeakouluopiskelijoille, työnantajille ja ohjaajille.

Keväälle 2020 suunnitellut Vammaisten yrittäjäpäivät vaihtuivat poikkeusoloissa syksyllä toteutettuun webinaarisarjaan yrittäjyydestä. Sarjan videotallenteet löytyvät alla olevista linkeistä, aiheina poikkeustilanne yrittäjyyteen, yrittäjien hyvinvointi, tuotteistaminen ja hinnoittelu, kevytyrittäjyys ja somemarkkinointi.

Yrittäjätarinat
Yrittäjän työhyvinvointi
Hinnoittelu ja tuotteistaminen
Kevytyrittäjyys
Somemarkkinointi