Lihastautiliiton koulunkäynti- ja työelämäpalvelut tarjoavat yksilöllistä tukea koulunkäyntiin, opiskeluun, työnhakuun ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lihastautiliiton työllisyysasiantuntija on apuna työnhakuasiakirjojen laadinnassa, erilaisten tukimuotojen selvittämisessä ja haastatteluun valmistautumisessa. Koulunkäyntiasioissa työllisyysasiantuntija on tukena pohdittaessa kouluvalintoja, koulunkäyntiavustajaa, koulumatkoja ym. tukevia toimia.

Lihastautiliiton työllisyysasiantuntijalla on myös työkykykoordinaattorin pätevyys, ja hän tekee työpaikkakäyntejä ja on tarvittaessa mukana työkykyneuvotteluissa.

Lihastautiliitto toimii aktiivisesti yrittäjyyttä tukevissa verkostoissa ja edistää vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä.

Koulunkäyntiin ja työelämään liittyvissä kysymyksissä auttaa Lihastautiliiton työllisyysasiantuntija Liisa-Maija Verainen: 040 751 1081 tai liisa-maija.verainen@lihastautiliitto.fi.