PALKOn päätös nusinerseeni-lääkkeestä julkistetaan 20.3.

16.03.2018

Teknisen viimeistelyn vuoksi Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKOn nusinerseeni-lääkettä koskeva päätös julkistetaan tiistaina 20.3.2018 klo 16.00 mennessä.

PALKOn joulukuussa antama suositusluonnos ei määrittelisi lääkettä lainkaan Suomen terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan, päätöstä perustellaan  terveyshyötyjen ja tutkimustulosten riittämättömyydellä sekä lausunnon linjauksella muiden Pohjoismaiden kanssa.

Suositusluonnoksen kommentointi otakantaa.fi-sivustolla päättyi 15.1.2018 ja palveluun tuli lähes 60 kommenttia. Kommentit on PALKO:ssa luettu huolella ja niistä osa antaa aihetta täydentää suositusluonnosta. Myös Lihastautiliitto ilmaisi pettymyksensä päätökseen ja kommentoi suositusluonnosta. Lihastautiliiton kannanotossa kiinnitettiin huomiota erityisesti suositusluonnoksen ristiriitaan Ruotsissa 20.12.2017 julkaistuun suositukseen, jossa nusinerseenin käyttöä suositellaan seuraaville potilasryhmille: tyyppi I ja tyyppi II, alle 18 vuotiaille sekä tyyppi III, jos oireet alkaneet ennen 3 vuoden ikää. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean PALKO:lle suosituksen arviointia varten toimittamassa raportissa korostettiin nimenomaan hyviä tutkimustuloksia, varsinkin pienillä lapsilla, vaikka pitkän aikavälin tulokset vielä puuttuvat.

Lääkkeen kalliiseen hintaan liittyvän perustelun suhteen Lihastautiliitto toivoi laajaa yhteiskunnallista keskustelua, koska kannanotto on myös eettinen linjanveto, joka vaikuttaa tuleviin päätöksiin.

Jaa uutinen:

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Selaa uutisryhmää Yleisuutiset

31.01
Lihastautiliitto tarjoaa kuukausittain puhelimitse lääkärin antamaa neuvontaa. Lihastautiliiton puhelinlääkärin tavoitat soittoaikana numerosta 044 0480
04.04
Lihastautiliitto järjestää 4.-5.4.2019 Tampere-talossa Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito 2019 -konferenssin lihastauteihin liittyvistä ajankohtaisis
 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas