Palko: Nusinerseeni-lääkettä voisi käyttää tiettyjen potilaiden hoidossa, jos sen hinta laskee huomattavasti

20.03.2018

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko on antanut 15.3.2018 suosituksen nusinerseeni-lääkkeen kuulumisesta terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Suosituksen mukaan lääke kuuluisi palveluvalikoimaan vain erikseen määritellyllä SMA-tautia sairastavien potilaiden joukolla, ja lisäksi lääkkeen hinta tulisi saada merkittävästi ns. listahintaa matalammaksi. 

Palkon suosituksen mukaan nusinerseeni voisi kuulua palveluvalikoimaan SMA-taudin hoidossa potilailla

- joilla SMA-diagnoosi on tehty ennen kahden vuoden ikää, ja
- joilla lääkärin toteamat oireet ovat alkaneet ennen 20 kuukauden ikää, ja
- jotka ovat korkeintaan 17-vuotiaita, ja
- joilla ei ole pysyvän hengitystuen tarvetta, ja
- joilla ei ole muuta lääketieteellistä estettä hoidon toteuttamiselle.

Nusinerseeni-lääkkeen potilaskohtainen hinta on ns. listahintaa käyttäen noin puoli miljoonaa euroa ensimmäisenä hoitovuonna ja seuraavina vuosina puolet siitä. Palko katsoi, että lääkkeen nykyinen potilaskohtainen listahinta on liian korkea suhteessa sen odotettuun vaikuttavuuteen, jotta lääke voitaisiin ottaa palveluvalikoimaan edes edellä todetuilla potilailla. Palkon annettua suosituksensa on lääkkeiden hankinnasta vastaavien tahojen tehtävänä neuvotella lääkeyrityksen kanssa lääkkeelle hinta, joka on oikeassa suhteessa sen vaikuttavuuteen.

Sairaalassa käytettävien lääkkeiden hankinnasta vastaavat Suomessa hoitolaitoksia ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit tai niiden hankintarenkaat; nusinerseenin tapauksessa yliopistolliset sairaanhoitopiirit. Ne hankkivat lääkkeet yrityksiltä tarjous- tai neuvottelumenettelyn perusteella, jolloin hinta voi olla merkittävästikin listahintaa alempi. Vastaavantyyppisiä potilasryhmää koskevia lääketieteellisiä rajauksia on asetettu monissa muissakin maissa lääkkeen korvaamisen ehdoksi. Koska hintatiedot eivät ole julkisia, tiedossa ei ole, millä tosiasiallisella hinnalla muut maat ovat tehneet päätöksensä.

Lääkehoidon jatkaminen on perusteltua ainoastaan potilailla, jotka hyötyvät hoidosta. Palko antaa hoidon jatkamisessa sovellettavista tarkemmista lääketieteellisistä kriteereistä täydentävän suosituksen viimeistään syksyllä 2018.

Ennen lopullisen suosituksen hyväksymistä Palko julkaisi suositusluonnoksen julkisesti kommentoitavaksi otakantaa.fi –palvelussa. Luonnoksesta saatiin kaikkiaan lähes 60 kommenttia, joiden perusteella suositukseen tehtiin muutoksia. Palkon päätös suosituksen hyväksymisestä oli yksimielinen.

Linkki Palkon suositukseen, perustelumuistioen ja kommenttien yhteenvetoon

Jaa uutinen:

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Selaa uutisryhmää Yleisuutiset

31.01
Lihastautiliitto tarjoaa kuukausittain puhelimitse lääkärin antamaa neuvontaa. Lihastautiliiton puhelinlääkärin tavoitat soittoaikana numerosta 044 0480
04.04
Lihastautiliitto järjestää 4.-5.4.2019 Tampere-talossa Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito 2019 -konferenssin lihastauteihin liittyvistä ajankohtaisis
 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas