Kuntoutuksen apuvälineiden luovutukselle on tehty valtakunnalliset yhtenäiset perusteet

10.09.2018

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet on tarkoitettu oppaaksi apuvälinetyötä tai -päätöksiä tekeville sekä ohjeiksi apuvälineitä käyttäville. Tarkoituksena on lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta apuvälineiden myöntämisessä, yksilöllistä tarveharkintaa unohtamatta. Oppaan laatimisessa on huomioitu apuvälinepalvelua ohjaava lainsäädäntö ja muu virallinen ohjeistus sekä eri alueilla käytössä olevat apuvälineiden luovutusperusteet.

Yhtenäisiä perusteita on tehty asiantuntijaryhmässä, joka on toiminut valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän alaisuudessa. Opas on laadittu kansallisesti yhteistyössä kokoamalla työryhmä apuvälinetyötä   julkisessa   terveydenhuollossa tekevien ammattilaisten joukosta Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannon perusteella. Lisäksi työryhmässä on ollut osallistujia Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnasta. Työryhmä on kommentoinut oppaan eri luonnosversioita sekä koonnut kommentteja omien organisaatioidensa erikoisaloilta. Näin on pystytty luomaan yhteinen valtakunnallinen asiakirja, jota tullaan säännöllisesti päivittämään mm. sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ja aluehallinnon sekä muun lainsäädännön muutokset huomioiden. Päivitysryhmä jatkaa työtään avoimiksi jääneiden kysymysten ratkaisemiseksi ja luovutusperusteiden päivittämiseksi.

Esitetyt luovutusperusteet luovat valtakunnallisesti yhtenäisen suosituksen perustason lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamiselle. Yksilöllisen tarveharkinnan perusteella minkään CE-merkityn (93/42/ETY) apuvälineen luovuttaminen ei ole poissuljettu.

Opas koostuu johdanto-osasta sekä luokitusosasta. Johdanto-osaan on koottu yleistä tietoa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelun perusteista ja siinä hyödynnetään valtakunnallista Terveyskylä.fi –sivuston Kuntoutumistalon Apuvälineet –osiota. Luokitusosassa käytetään työryhmän yhteisellä päätöksellä vuoden 2011 kansainvälisen apuvälineluokituksen suomenkielistä versiota, SFS-EN ISO  9999 Vammaisten apuvälineet, luokitus ja terminologia -oppaan mukaista apuvälineluokitusta sekä kansallisia 4-tason luokituksia.


Lähde, lisätietoja ja linkki Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet –oppaaseen: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntoutuksen-apuvalineiden-luovutukselle-on-tehty-valtakunnalliset-yhtenaiset-perusteet

Jaa uutinen:

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Selaa uutisryhmää Yleisuutiset

18.02
Lihastautiliitto tarjoaa kuukausittain puhelimitse lääkärin antamaa neuvontaa. Lihastautiliiton puhelinlääkärin tavoitat soittoaikana numerosta 044 0480
04.04
Lihastautiliitto järjestää 4.-5.4.2019 Tampere-talossa Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito 2019 -konferenssin lihastauteihin liittyvistä ajankohtaisis
 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas