Kalliiden uusien lääkkeiden päätöksentekoprosessiin selkeyttä ja yhdenmukaisuutta

10.09.2018

Yliopistollisten sairaaloiden johtajaylilääkärit, arviointiylilääkärit sekä sairaala-apteekkarit ovat kuluneen vuoden aikana pohtineet tapaa, jolla markkinoille tulevat uudet, kalliit lääkkeet voitaisiin ottaa käyttöön yhdessä sovittua menettelyä noudattaen. Asiasta on kerrottu Lääkärilehdessä syyskuun 2018 numerossa. Viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärit ovat päässeet käytännöstä yksimielisyyteen.

Kalliiksi määritellyistä lääkkeistä tehdään hoitomenetelmäarvio. Kalliiksi katsotaan lääke, joka maksaa yli 30 000 € vuodessa potilasta kohden. Arvion laatii tai tilaa yliopistollisten sairaaloiden arviointiylilääkäriverkosto.  Oulun yliopistolliselle sairaalalle on annettu tehtäväksi koordinoida tätä arviointia. Arvioita tehtäessä ollaan yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriön alaisen, PALKOn (palveluvalikoimaneuvoston), lääkejaoksen kanssa.  PALKO on viranomaiselin, joka päättää ja valvoo, mitä hoitoja julkisella sektorilla on saatavana. Keskustelu koskee sekä arvioitavan lääkkeen hintaa että muita lääkeaineeseen ja ko. sairauden hoitoon liittyviä näkökohtia.

PALKO  laatii näyttöön perustuvan laajan arvion lääkkeen tehokkuudesta ja turvallisuudesta yhdessä Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskekuksen Fimean kanssa.  Jatkossa uusien lääkkeiden käyttöönottoa varten on tehtävä ainakin ns. miniHTA-arvio (HTA, Health Technology Assessment), ellei laajaa arviota lääkkeen tehosta, turvallisuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta ole mahdollista laatia. Arviointiylilääkäreiden verkosto antaa arvionsa yliopistosairaaloiden johtajaylilääkäreiden verkostolle. Pyrkimyksenä on, että kalliita lääkehoitoja annetaan samoin perustein koko Suomessa. Sairaanhoitopiirit sitoutuvat noudattamaan Lääkärilehden artikkelin mukaan näitä yhdessä sovittuja periaatteita kalliiden lääkkeiden suhteen. Avohoidossa käytettävien lääkkeiden osalta päätöksen korvattavuudesta tekee Kansaneläkelaitos. 

Harvinaissairauksien lääkkeiden kohdalla noudatetaan samaa käytäntöä. Aloitteen tekee kuitenkin yliopistollisen sairaalan harvinaissarauksien yksikön vastuulääkäri, joka informoi arviointiprosessin käynnistämisestä kollegoitaan muissa yliopistollisissa sairaaloissa. Harvinaissairauksien lääkärit muodostavat oman verkostonsa. Kaikki lihastaudit ovat harvinaissairauksia.

- Kun nusinerseeni tuli Suomessa käyttöön spinaalisen lihasatrofian SMA:n hoidossa, käytiin pitkä prosessi läpi luvan saamiseksi, kertoo erikoislääkäri Jaana Lähdetie Tyksin lasten- ja nuorten klinikan lastenneurologian yksiköstä.

- Eräät uudet syöpälääkkeet ja kokemus nusinerseenin markkinoille päätymisen prosessista ovat käsittääkseni vauhdittaneet johtajaylilääkäreitä tekemään nämä yleiset ohjeet ja sopimaan menettelytavoista keskenään, Lähdetie arvelee.

- SMA on harvinaissairaus ja sen lääke nusinerseeni on erittäin kallis. Sitä saatiin ensimmäisen suomalaislapsen hoitoon arviointiylilääkäreiden ja johtajaylilääkäreiden luvalla ns. Expanded Access Programin (EAP) avulla ilmaiseksi näytteeksi lääkeyritykseltä, mutta kesästä 2017 alkaen lääkkeestä on jouduttu maksamaan. Tosin hintaa, jolla lääkeyritys nyt myy lääkettä, ei ole kerrottu, vaan se on salaisuus, edelleen tosi kallis. Alun perin hoito olisi maksanut ensimmäisenä vuonna noin 500 000 €/potilas ja ylläpidossa noin 300 000 €/vuosi/potilas. Nusinerseenihoidot päästiin aloittamaan, mutta ne rajattiin PALKOn suosituksesta alle 17-vuotiaisiin, koska tutkimusnäyttöä aikuisten SMA-potilaiden hoidosta nusinerseenillä puuttui. Lähiaikoina on oletettavissa, että tulee uusia kalliita lääkehoitoja lihastautien hoitoon, Lähdetie ennustaa.

- Kehitystyö on hyvin vilkasta. SMA:n ja Duchennen lihasdystrofian lääkkeistä useat vaativat sairaalaolosuhteita suonensisäisen tai muun vaativan annostelutavan vuoksi, mutta kehitteillä on myös ihon alle pistettäviä ja suun kautta otettavia kalliita uusia lääkkeitä, Lähdetie toteaa.

Jaa uutinen:

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Selaa uutisryhmää Yleisuutiset

31.01
Lihastautiliitto tarjoaa kuukausittain puhelimitse lääkärin antamaa neuvontaa. Lihastautiliiton puhelinlääkärin tavoitat soittoaikana numerosta 044 0480
04.04
Lihastautiliitto järjestää 4.-5.4.2019 Tampere-talossa Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito 2019 -konferenssin lihastauteihin liittyvistä ajankohtaisis
 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas