Visio

Lihastautiliitto on lihastautia sairastavien ja heidän läheistensä rinnalla kulkija. Liitto on tunnustettu jatkuvasti kehittyvä asiantuntija-, vaikuttaja- ja palvelujärjestö.

Missio

Suomessa lihastauteja sairastavilla ja heidän läheisillään on käytettävänään ajanmukaiset palvelut sekä mahdollisuus elää tasa-arvoisesti omaa elämäänsä itselle merkityksellisellä tavalla.

Tavoitteena on, että lihassairauden kanssa elämisessä ei ole mitään epäselvää. Ajanmukaiset hoidon ja kuntoutuksen keinot ovat osana jokaisen sairaan arkea.

Suomalaiset elämäntavat ja sauna kuuluvat lihassairaillekin.

Arvot

Lihastautiliiton arvoja ovat elämän monimuotoisuus, asiantuntijuus ja vaikuttavuus.

Monimuotoinen hyvä elämä on oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja ihmisten yksilöllisten voimavarojen ja elämäntilanteiden huomioon ottamista.

Asiantuntijuus on lihastautia sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä kokemustietoa, henkilökunnan monipuolista ajantasaista ammattitaitoa ja yhteistyötahojen tietotaitoa.

Vaikuttavuus on näkyvyyttä ja aktiivista toimintaa yksilön ja yhteiskunnan hyväksi paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Strategia

Lihastautiliiton strategia laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

>> Tutustu Lihastautiliiton strategiaan