Lihastautiliiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa tukea neuromuskulaaritauteja sairastavien ja heidän läheistensä oikeutta yhdenvertaiseen ja monimuotoiseen elämään ja tehdä työtä heidän yhteiskunnallisten oikeuksiensa puolesta sekä vaikuttaa palvelujen, kuntoutuksen ja hoidon laadun parantamiseen sekä lihastauteja, niiden hoitoa sekä kuntoutusta koskevan tutkimuksen edistämiseen.