Lihastautiliiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa tukea neuromuskulaaritauteja sairastavien ja heidän läheistensä oikeutta tasa-arvoiseen ja monimuotoiseen elämään ja tehdä työtä heidän yhteiskunnallisten oikeuksiensa puolesta sekä vaikuttaa palvelujen, kuntoutuksen ja hoidon laadun parantamiseen sekä lihastauteja, niiden hoitoa sekä kuntoutusta koskevan tutkimuksen edistämiseen.