Oikeuksien valvonnassa Lihastautiliitto tekee tiivistä yhteistyötä muiden vammaisjärjestöjen kanssa vaikuttavuuden lisäämiseksi ja vammaisjärjestöjen äänen kuuluville saamiseksi.

Keskeisenä yhteistyötahona on valtakunnallinen Vammaisfoorumi, johon kuuluu 32 vammaisjärjestöä. Lihastautiliitto on ollut mukana myös eri työryhmissä pysyäkseen ajan hermolla ja viedäkseen lihassairaiden näkökulmaa eteenpäin sekä vammaislain että sosiaalihuoltolain uudistamisessa.

Valtakunnallisessa vaikuttamistyössä Lihastautiliitto pyrkii erilaisin esityksin, aloittein ja kannanotoin vaikuttamaan sosiaali- ja terveysalaan sekä muuhun vammaisiin henkilöihin vaikuttavaan lainsäädäntöön, yhdyskuntasuunnitteluun ja yhteiskunnalliseen asenneilmastoon.

Luotamme joukkovoimaan ja siksi suuri osa lausunnoista tehdään yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Lihastautiliiton omat kannanotot lähtevät yleensä tarpeesta, jossa harvinaisten sairauksien ja lihastautien erityispiirteitä ja tarpeita tulee korostaa yhteistyössä laadittuja lausuntoja enemmän.