Lihastautiliiton koulunkäynnin ja työelämän ohjaus ja neuvonta on järjestölähtöistä maksutonta palvelua lihastautia sairastaville henkilöille ja heidän läheisilleen. Työelämäpalveluiden asiantuntemusta voivat hyödyntää myös ammattilaiset ja oppilaitokset.

Lihastautiliiton koulunkäynti- ja työelämäpalvelut tarjoavat yksilöllistä tukea koulunkäyntiin, opiskeluun, työnhakuun ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lihastautiliiton koulutus- ja työelämäasiantuntija on apuna työnhakuasiakirjojen laadinnassa, erilaisten tukimuotojen selvittämisessä ja haastatteluun valmistautumisessa. Koulunkäyntiasioissa koulutus- ja työelämäasiantuntija on tukena pohdittaessa kouluvalintoja, koulunkäyntiavustajaa, koulumatkoja ym. tukevia toimia.

Lihastautiliiton koulutus- ja työelämäasiantuntijalla on myös työkykykoordinaattorin pätevyys, ja hän tekee työpaikkakäyntejä ja on tarvittaessa mukana työkykyneuvotteluissa.

Lihastautiliitto toimii aktiivisesti yrittäjyyttä tukevissa verkostoissa ja edistää vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä.

Koulutus- ja työelämäasiantuntija

Liisa-Maija Verainen

040 751 1081
Varhaiskasvatus-, koulunkäynti-, opiskelu- ja työelämäneuvonta

Lihastautiliitto ja viisi muuta vammaisjärjestöä ovat julkaisseet videon, jossa kerrotaan vammaisjärjestöjen tarjoamista työelämäpalveluista. Katso Yhdenvertaisena työelämässä -video alta!