Koulut ja oppilaitokset tarvitsevat tietoa lihassairauksista ja kokemuksia toimivista ratkaisuista. Tieto vähentää väärinkäsityksiä ja mahdollistaa yhdenvertaisen koulupolun muiden ikätovereiden kanssa. Hyvä koulutie rakentuu koulun ja kodin vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä.

Siirtyminen peruskoulusta jatko-opintoihin on nuorelle mahdollisuuksien ja itsenäistymisen aikaa. Alavalintojen lisäksi pohdittavaksi tulevat mm. asumiseen ja tukimuotoihin liittyvät asiat. Lihastautiliiton urasuunnittelija on nuoren ja hänen perheensä apuna myös näissä pohdinnoissa.

Lihastautiliiton julkaisema Lihastautia sairastava lapsi koulussa -opas sisältää tietoa lasten yleisimmistä lihastaudeista ja niiden ominaispiirteistä. Oppaassa esitellään yleisiä toimintatapoja ja käytännön vinkkejä sellaisen ympäristön luomiseksi, jossa lihastautia sairastavat oppilaat voivat nauttia samoista mahdollisuuksista kuin luokkatoverinsakin. Oppaan pääset lukemaan tästä linkistä: Lihastautia sairastava lapsi koulussa.

Oppaan ruotsinkielinen versio Ett barn med muskelsjukdom i skolan ilmestyi syksyllä 2021. Ruotsinkielisen oppaan voit lukea tästä: Ett barn med muskelsjukdom i skolan.

Koululiikunta

Lihastautiliitto on ollut mukana kehittämässä yhdenvertaisia koululiikunnan tuntimalleja Jyväskylän yliopiston ja Maliken kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyi Kaikki kentille ja saleihin -opas,