Kokemustoiminta on toimintaa, jossa sosiaali- ja terveysalan toimijoiden koulutuksessa hyödynnetään kokemustietoa teoriatiedon ohella. Kokemustoiminta antaa mahdollisuuden oppia kokemuksista, millaista on elää sairauden tai vamman kanssa tai mitä vaikea sairaus tai vamma tuo läheisen ihmisen elämään. Opiskelijoiden ja ammattilaisten tieto syvenee, kun tieteellisen tiedon rinnalle tulee näkökulma sairastuneen tai vammaisen arkeen.

Kokemustoimija voi tuoda esiin kokemustaan monella tavalla:

  • puhumalla ammattilaisille tai opiskelijoille omasta sairaudestaan ja sen mukanaan tuomista asioista ja vaikutuksista elämään,
  • toimimalla sairausryhmän edustajana työryhmässä tai koulutusasiakkaana terveydenhuollossa,
  • jakamalla kokemuksiaan somessa tai blogissa,
  • tarjoamalla lehtijuttuja tai tarjoutumalla haastateltavaksi sekä
  • esiintymällä mediassa. 

Myös omaiset ja läheiset voivat toimia kokemustoimijoina kertomalla sairauden tai vamman vaikutuksista omaan tai perheen arkeen.

Kokemustoimintaverkosto

Kokemustoimintaa koordinoi Kokemustoimintaverkosto, jonka rekisteristä löytyvät 600 kokemustoimijaa edustavat 37 eri sairaus-, vammais- ja läheisjärjestöä. Kokemustietoa hyödynnetään lähes kaikissa sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen opetusyksiköistä, sekä osassa lääketieteellisiä tiedekuntia. Lähes kaikki sairaanhoitopiirit hyödyntävät kokemustietoa ja kokemusasiantuntijoita jossain muodossa.

Lihastautiliiton kokemustoimijat

Lihastautiliitolla on Kokemustoimintaverkoston rekisterissä tällä hetkellä 23 kokemustoimijaa ympäri Suomen. Lihastautiliitossa kokemustoimintaa koordinoi Länsi-Suomen järjestösuunnittelija Marjo Luomanen.

Järjestösuunnittelija, Vaasan aluetoimisto

Marjo Luomanen

040 754 9716
marjo.luomanen@lihastautiliitto.fi
Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden yhdistys-/järjestötoiminta, valtakunnalliset esteettömyysasiat, kokemustoiminta, vertaistukitoiminta