Kokemustoiminta on toimintaa, jossa sosiaali- ja terveysalan toimijoiden koulutuksessa hyödynnetään kokemustietoa teoriatiedon ohella. Kokemustoiminta antaa mahdollisuuden oppia kokemuksista, millaista on elää sairauden tai vamman kanssa tai mitä vaikea sairaus tai vamma tuo läheisen ihmisen elämään. Opiskelijoiden ja ammattilaisten tieto syvenee, kun tieteellisen tiedon rinnalle tulee näkökulma sairastuneen tai vammaisen arkeen.

Kokemustoimija voi tuoda esiin kokemustaan monella tavalla: puhumalla ammattilaisille tai opiskelijoille omasta sairaudestaan ja sen mukanaan tuomista asioista ja vaikutuksista elämään, sairausryhmän edustajana työryhmässä tai koulutusasiakkaana terveydenhuollossa. Kokemuksia voi tuoda esiin myös esimerkiksi blogissa tai mediassa esiintymällä tai vaikkapa elävänä kirjana.  Myös omaiset ja läheiset voivat toimia kokemustoimijoina kertomalla sairauden tai vamman vaikutuksista omaan tai perheen arkeen.

Kokemustoimintaa koordinoi Kokemustoimintaverkosto, jonka rekisteristä löytyvät 600 kokemustoimijaa edustavat 37 eri sairaus-, vammais- ja läheisjärjestöä. Kokemustietoa hyödynnetään lähes kaikissa sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen opetusyksiköistä, sekä osassa lääketieteellisiä tiedekuntia. Lähes kaikki sairaanhoitopiirit hyödyntävät kokemustietoa ja kokemusasiantuntijoita jossain muodossa.

Lihastautiliitolla on Kokemustoimintaverkoston rekisterissä tällä hetkellä 23 kokemustoimijaa ympäri Suomen. Lihastautiliitossa kokemustoimintaa koordinoi Länsi-Suomen järjestösuunnittelija Marjo Luomanen.