Aluetyö tuo Lihastautiliiton palvelut lähelle.

Jokaisella alueella työskentelee järjestösuunnittelija, joka edustaa liittoa omalla alueellaan. Aluetoimistot sijaitsevat Helsingissä, Lappeenrannassa, Vaasassa ja Oulussa. Jokaisen järjestösuunnittelijan alueella on 3-4 jäsenyhdistystä ja joillakin alueilla toimii myös lihastautikerhoja. 

Järjestösuunnittelijat tukevat jäsenistöä, järjestävät koulutusta, tiedottavat, antavat neuvontaa ja ohjausta omalla alueellaan. Järjestösuunnittelijat tukevat myös alueensa jäsenyhdistysten toimintaa.

Järjestösuunnittelijat seuraavat lihassairaiden palveluiden kehittymistä kunnissa ja pyrkivät vaikuttamaan esimerkiksi palveluiden saatavuuteen omalla toiminta-alueellaan. Lisäksi he edustavat Lihastautiliittoa erilaisissa alueellisissa työryhmissä ja verkostoissa.