Aluetyö tuo Lihastautiliiton palvelut lähelle.

Jokaisella alueella työskentelee järjestösuunnittelija, joka edustaa liittoa omalla alueellaan. Aluetoimistot sijaitsevat Lappeenrannassa, Vaasassa ja Oulussa. Jokaisen järjestösuunnittelijan alueella on 3-5 jäsenyhdistystä ja joillakin alueilla toimii myös lihastautikerhoja. 

Järjestösuunnittelijat tukevat jäsenistöä, järjestävät koulutusta, tiedottavat ja tukevat alueensa jäsenyhdistysten toimintaa.

Järjestösuunnittelijat seuraavat lihassairaiden palveluiden kehittymistä ja pyrkivät vaikuttamaan esimerkiksi palveluiden saatavuuteen omalla toiminta-alueellaan. Lisäksi he edustavat Lihastautiliittoa erilaisissa alueellisissa työryhmissä ja verkostoissa.