Lihastaudit ovat neurologisia sairauksia, joille on ominaista tahdonalaisen lihaksiston etenevä  heikkeneminen. Lihastauti voi ilmetä jo vastasyntyneellä tai vasta myöhemmin lapsuudessa, nuoruudessa tai aikuisena. Samakin diagnoosi voi olla vaikeusasteeltaan erilainen jopa saman perheen jäsenillä, vaihdellen lievästä fyysisestä toimintarajoitteesta vaikeavammaisuuteen.

Erilaisia lihastauteja on useita satoja. Suomessa on nykyisten arvioiden mukaan jopa noin 20 000 henkilöä, joilla on jokin lihastauti. Yhteen diagnoosiryhmään kuuluu tavallisesti muutamasta kymmenestä muutamaan sataan henkilöä. Joihinkin diagnoosiryhmiin kuuluu vain muutama henkilö Suomessa. Vaikka lihastautia sairastavia on määrällisesti paljon, satojen eri diagnoosien vuoksi yksittäiset lihassairaudet ovat harvinaisia tai jopa ultraharvinaisia.

Lihasperäisissä lihastaudeissa sairauden syy on itse lihassolussa ja sen toiminnassa. Syy voi olla myös liike- tai ääreishermosolujen tai hermolihasliitoksen toimintahäiriössä. Kysymyksessä on tällöin hermoston ja lihasten toiminta- tai yhteistyöhäiriö, jolloin sairauksia kutsutaan neuromuskulaaritaudeiksi. Useimmat lihastaudit ovat perinnöllisiä.