Sukupuoleen liittyvässä vallitsevassa periytymisessä yksikin virheellinen perintötekijä eli geeni aiheuttaa sairauden, vaikka sen pari on normaali. Jos nainen perii X-kromosomista vallitsevaa tautia aiheuttavan perintötekijän, hän sairastuu tautiin, joskin oireet saattavat olla hieman lievempiä kuin miehillä. Hänen lapsillaan, sukupuolesta riippumatta, on 50%:n riski sairastua. Virheellisen X-kromosomisen perintötekijän perinyt mies on niin ikään sairas, mutta hänen lapsistaan kaikki tytöt sairastuvat ja kaikki pojat ovat terveitä. Tälle periytymistavalle on tyypillistä uudet mutaatiot eli osa potilaista ei olekaan perinyt virheellistä geeniä vanhemmaltaan, vaan virhe on syntynyt uuden mutaation seurauksena sukusolun (munasolun tai siittiön) muodostuessa.