Muskelsjukdomar är sällsynta och ofta ärftliga sjukdomar. Ett typiskt symptom är muskelsvaghet, som orsakar problem att röra sig och sköta de dagliga sysslorna. Muskelsvaghet kan vara permanent eller progressiv. Symptomen vid muskelsjukdom manifesterar sig mycket individuellt.

Muskelsjukdomar förekommer i alla åldersgrupper. Man känner i världen till över 800 olika diagnoser, till vilka hör svårt funktionsnedsättande sjukdomar samt sjukdomar, som man inte ens kan se. Uppskattningsvis ca 15 000 finländare har någon muskelsjukdom.

Man har ännu inte hittat kurativ behandling för muskelsjukdomar. Med regelbunden motion, fysioterapi och andra rehabiliteringstjänster kan man öka välbefinnandet hos dem som lider av muskelsjukdom och göra det lättare att klara sig i vardagen.

Muskelhandikappförbundet är en riksomfattande handikapporganisation, som har som mål att stöda muskelsjuka människors rätt till ett jämbördigt, omväxlande och gott liv. Till våra viktigaste tjänsteformer hör bevakande av rättigheter, anpassningsträning samt information. Till Muskelhandikappförbundet hör 12 lokala medlemsföreningar på olika håll i Finland. Föreningarna erbjuder sina medlemmar kamratstöd samt rekreation och ordnar träffar och expertföreläsningar.

Muskelhandikappförbundet erbjuder sina medlemmar olika slags tjänster:

  • Anpassningsträningskurser ger resurser och medel att klara sig med en muskelsjukdom
  • Muskelhandikappförbundets fysioterapi i Åbo erbjuder individuell fysioterapi, fysikaliska behandlingar, andningsfysioterapi samt handledning för motion på egen hand
  • Diagnosrådgivningen och telefonläkartjänsten erbjuder information om muskelsjukdomar samt rådgivning och handledning
  • Sysselsättningstjänsten hjälper i frågor med anknytning till skolgång, utbildnings- och studieval, arbetssökande och att orka i arbetet
  • Socialskyddsrådgivningen hjälper i frågor som ansluter sig till socialskyddet
  • Medlemstidningen Porras utkommer fem gånger i året som en medlemsförmån för Muskelhandikappförbundets medlemmar

Ta kontakt: 044 736 1030 eller lihastautiliitto@lihastautiliitto.fi