Lihastauteja ei toistaiseksi vielä osata parantaa. Niiden hoito kohdistuu sen vuoksi monella eri tasolla potilaan hyvinvointiin. Useissa suosituksissa korostetaan moniammatillisen yhteistyön merkitystä. Lihastautien hoidossa keskeistä on kuntoutus. Kuntoutuksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimintoja, joilla pyritään tukemaan sairastunutta ja hänen perhettään.

Moniin lihastauteihin on parhaillaan kehitteillä lääkehoitoja. Eräitä uusia lääkkeitä, jotka vaikuttavat itse sairauden syntytapaan, on jo saatu käyttöön. Nykyinen, käytössä oleva lääkitys on pääsääntöisesti oireenmukaista, eli oireita lievittävää.