Lihastaudeille ei ole toistaiseksi löydetty parantavaa hoitoa. Useissa lihastauteihin liittyvissä suosituksissa korostetaan moniammatillaisen yhteistyön merkitystä, josta usein käytetään termiä kokonaiskuntoutus. Sillä tarkoitetaan fyysisen kuntoutuksen lisäksi kaikkia niitä toimintoja, joilla pyritään tukemaan sairastunutta ja hänen perhettään.

Moniin lihastauteihin on kehitteillä lääkehoitoa, mutta vasta harvoihin lihastauteihin löytyy oireita helpottavaa lääkitystä. Muutoin lääkehoito on oireenmukaista.