Lihastauteja ei toistaiseksi vielä osata parantaa. Niiden hoito kohdistuu sen vuoksi monella eri tasolla potilaan hyvinvointiin. Useissa suosituksissa korostetaan moniammatillisen yhteistyön merkitystä. Lihastautien hoidossa keskeistä on kuntoutus. Kuntoutuksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimintoja, joilla pyritään tukemaan sairastunutta ja hänen perhettään.

Monipuolinen neuvonta ja ohjaus ovat järjestötyön perustoimintoja. Neuvonnan kenttä on laaja, jonka vuoksi neuvontavastuuta on jaettu eri työntekijöiden kesken. Lihastautiliiton neuvonta on järjestölähtöistä ja yleistasoista, eikä siksi voi ottaa kantaa esimerkiksi yksilöllisiin lääkitys- tai diagnoosiasioihin. Myöskään oikeudelliset asiat, joilla ei ole kosketuspintaa vammaisuuteen tai pitkäaikaissairauteen, eivät kuulu liiton neuvonnan piiriin.

Kysy lihastaudeista -palvelussa sekä asiantuntijan että puhelinlääkäreiden antamalla neuvonnalla vastataan yleisiin lihastauteja koskeviin kysymyksiin ja annetaan neuvontaa yleisellä tasolla. Palvelussa ei hoideta asiakkaan vastuulle kuuluvia asioita, mutta voidaan ohjata ja neuvoa askeleissa kohti asian hoitamista oikean tahon kanssa. Kysy lihastaudeista -palvelussa ei synny hoitosuhdetta, eikä neuvonnan käytössä ole aikaisempia terveystietoja.  Järjestölähtöisessä palvelussa ei tehdä diagnooseja, eikä voida ottaa kantaa yksilöllisiin hoito- ja kuntoutustoimenpiteisiin, -suunnitelmiin, diagnooseihin, henkilökohtaiseen lääkitykseen, lääkemääriin, lääkitysten aloittamiseen tai lopettamiseen.

Lihastautiliiton sosiaaliturvaneuvonta tarjoaa lihastautia sairastaville neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluihin, taloudellisiin etuuksiin, apuvälineisiin ja kuntoutukseen sekä asiakkaan oikeusturvaan ja kohteluun liittyvissä kysymyksissä. Sosiaaliturva-asiantuntija tukee tarvittaessa esimerkiksi hakemusten ja oikaisupyyntöjen laadinnassa. Mikäli niiden tueksi tarvitaan aiempia asiakirjoja, tulee ottaa yhteyttä sosiaaliturva-asiantuntijaan, joka antaa ohjeet asiakirjojen lähettämisessä salatulla sähköpostiyhteydellä. Oikeudelliset asiat, joilla ei ole välitöntä kosketuspintaa vammaisuuteen kuten avioerot, testamentit, perunkirjoitukset ja rajariidat eivät kuulu liiton antaman neuvonnan piiriin.

Kuntoutusasiantuntija antaa neuvontaa Lihastautiliiton järjestämien kurssien ja leirien lisäksi Kelan järjestämästä kuntoutuksesta.

Lihastautia sairastavien henkilöiden yksilöllistä tukea koulunkäyntiin, opiskeluun, työnhakuun ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä lihastautiliitossa antaa koulutus- ja työelämäasiantuntija. Koulutus- ja työelämäasiantuntija on apuna työnhakuasiakirjojen laadinnassa, erilaisten tukimuotojen selvittämisessä ja haastatteluun valmistautumisessa. Koulunkäyntiasioissa koulutus- ja työelämäasiantuntija on tukena pohdittaessa kouluvalintoja, koulunkäyntiavustajaa, koulumatkoja ym. tukevia toimia.

Neuvonnasta vastaavat työntekijät tavoittaa puhelimella tai sähköpostilla parhaiten arkisin pääsääntöisesti maanantaista torstaihin klo 9–14. Varsinaisesta puhelinajasta ei ole kyse, koska asiantuntijat työskentelevät neuvonnan ohella muissa tehtävissä ja tekevät ajoittain matkatyötä, eivätkä näinollen pysty koko aikaa olemaan tavoitettavissa. Soittopyynnön voi jättää puhelinvastaajan lisäksi myös tekstiviestillä, mutta asiantuntijat soittavat takaisin numeroon, josta heitä on työaikana tavoiteltu.

Lihastautiliiton asiantuntijat eivät tee kotikäyntejä, eivätkä ota asiakkaita vastaan toimistolla, jolloin takaamme yhdenvertaisen palvelun kaikille Suomessa asuville lihastauteja sairastaville. Kaikki liiton tarjoama neuvonta ja ohjaus on luottamuksellista ja vaitiolovelvollisuuden alaista.