Lihastautidiagnooseja on paljon ja oirekuvat eri sairauksien välillä ovat hyvin erilaisia. Siksi liikkumisen ja fyysisen harjoittelun mahdollisuudetkin ovat erilaisia, ja liikkuminen ja lihasten harjoittaminen on aina yksilöllistä.  Lihasten voimattomuus voi olla hyvinkin valikoivaa eri sairauksien ja sairastavien välillä, joten yleispäteviä tai kaikille sopivia ohjeita omaehtoiseen harjoitteluun ei voida antaa.

Hyvinvointia edistävät tekijät liikunnassa ja harjoittelussa ovat monipuolinen tekeminen ja arjen toimintojen tukeminen. Omaehtoisen harjoitteiden avulla on mahdollisuus selviytyä pidempään arjen askareista ja mahdollistaa osallisuus kodin ulkopuolisiin toimintoihin.  Omaehtoisen harjoittelun ja liikunnan avulla voi parantaa toimintakyvyn fyysisiä edellytyksiä, kuten kestävyyttä ja jaksamista sekä syventää hengitystä ja säilyttää tasapainoa.

Oikeanlainen harjoittelu kuormittaa sopivasti lihaksia, niveliä, luita, hengitystä ja verenkiertoa. Ylirasitusta tulisi kuitenkin välttää ja huomioida oman sairauden aiheuttamat rajoitteet. Liikunta ei saa olla rasittavaa rääkkiä, vaan harjoittelun tarkoituksena on tuottaa mielihyvää ja kohentaa mielialaa.

Yläraajojen lihasten heikkenemisen vaikutukset lihastautia sairastavan arkeen:

Yläraajojen toimintakyvyn vaikutus arjen toimintoihin:

Pulley-harjoituksia yläraajoille:

Omaehtoisia rintakehän liikkuvuusharjoituksia lihastautia sairastavalle:

Terapiamaster-harjoitteita ylä- ja alaraajoille:

Tuolijumppa-sarja lihastautia sairastavalle henkilölle. Sarjassa on viisi erilaista jumppaa, joista jokainen on n. 15 minuutin mittainen: