Haluatko olla tukena muille lihastautia sairastaville henkilöille?

Mitä vertaistukihenkilö tekee?

  • Vertaistukihenkilötoiminta perustuu aina vapaaehtoisuuteen
  • Vertaistukihenkilö voi toimia kahdenkeskisissä keskusteluissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa vertaistukiryhmissä ja -tapaamisissa, kursseilla ja leireillä, lapsiperhe- ja nuorisotoiminnassa sekä muissa liiton ja sen jäsenyhdistysten järjestämissä tapahtumissa
  • Vertaistukihenkilön koulutuksen saanut voi hyödyntää osaamistaan myös 4. sektorin vapaamuotoisissa ryhmissä (esimerkiksi Facebook-ryhmät)

Vertaistuki on omaehtoista, vastavuoroista kokemusten vaihtoa. Tuki on kokemuksellista asiantuntijuutta, jonka perustana on luottamuksellisuus, ja se voi olla joko spontaania tai tavoitteellista. Tavoitteellista vertaistuki on silloin, kun sitä antaa koulutettu vertaistukihenkilö.

Vertaistukihenkilötoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa henkilöt, joita yhdistää samanakaltainen elämäntilanne, vamma tai sairaus, tukevat toisiaan jakamalla kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. Vertaistuki ei ole ammattiapua, vaan vertaistukihenkilö tukee ja auttaa omista lähtökohdistaan ja omakohtaiseen kokemukseensa perustuen. Yhteisten kokemusten jakaminen lisää keskinäistä ymmärrystä.

Lihastautiliiton vertaistukitoimijat ovat vapaaehtoisia, eri-ikäisiä ihmisiä, jotka ovat halunneet lähteä mukaan toimintaan tukeakseen muita samanlaisessa tilanteessa olevia. He ovat saaneet tehtäväänsä koulutuksen ja antaneet vaitiololupauksen.

Koen vertaistukihenkilön toiminnan olevan henkisesti palkitsevaa. Mikäli omalla toiminnallani pystyn lievittämään kanssasairastuneen epävarmuutta, niin se tunne motivoi minua vertaistukihenkilönä.

– Sakari, vertaistukihenkilö, Lempäälä

Haluatko vertaistukihenkilöksi?

Jos haluat Lihastautiliiton vertaistukihenkilöksi, seuraa Tapahtumat-sivua, jossa ilmoitamme vertaistukihenkilöiden koulutuksista tai ota yhteyttä Lihastautiliittoon.

Järjestösuunnittelija, Vaasan aluetoimisto

Marjo Luomanen

040 754 9716
marjo.luomanen@lihastautiliitto.fi
Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden yhdistys-/järjestötoiminta, valtakunnalliset esteettömyysasiat, kokemustoiminta, vertaistukitoiminta