Lihastautiliiton kokemustoimijat auttavat ammattilaisia ymmärtämään syvällisesti niitä haasteita ja tilanteita, joita lihastauti tuo sairastavan tai läheisen elämään.
Kokemustoimija voi olla mukana monenlaisissa tehtävissä, kuten

 • kouluttajana
 • kokemuspuhujana
 • työryhmän tai asiakasraadin jäsenenä.

Lihastautiliitolla on yli 20 koulutettua kokemustoimijaa.

Tilaa kokemustoimija

Voit tilata Lihastautiliiton kokemustoimijan ottamalla yhteyttä kokemustoimintavastaavaan:

Järjestösuunnittelija, Vaasan aluetoimisto

Marjo Luomanen

040 754 9716
marjo.luomanen@lihastautiliitto.fi
Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden yhdistys-/järjestötoiminta, valtakunnalliset esteettömyysasiat, kokemustoiminta, vertaistukitoiminta

Marjo auttaa valitsemaan juuri sinun tarpeeseesi ja tilanteeseesi sopivan kokemustoimijan.

Mikä on kokemustoimija?

Kokemustoimija on henkilö, jolla on oma tai läheisen kokemus pitkäaikaissairaudesta tai vammasta. Lihastautiliiton kokemustoimijat jakavat tietoa, jolla lisätään ymmärrystä lihastaudeista ja niiden vaikutuksista elämään.

Lihastautiliiton kokemustoimijoilla on kokemusta oman lihastautinsa lisäksi ja sen ohella, mm.

 • vanhemmuudesta tai lapsettomuudesta sekä parisuhteesta,
 • lasten ja aikuispuolen transitiosta julkisessa terveydenhuollossa,
 • sosiaaliturvasta
 • vertaistuesta
 • fysioterapiasta ja kipupotilaan kohtaamisesta
 • diagnoosittomuudesta
 • perinnöllisen sairauden aiheuttamista kysymyksistä
 • kuoleman läheisyydestä ja siitä puhumisesta
 • mielenterveydestä
 • hoitajien ja avustajien roolin merkityksestä
 • henkilökohtaisen avun työnantajuudesta
 • vammaisten oikeuksista
 • apuvälineistä ja esteettömyydestä
 • kuljetuspalveluista
 • hengityksen tukihoidoista
 • avustajakoiran käytöstä
 • koulukiusaamisesta
 • ammatinvalinnasta ja työllistymisestä
 • työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisestä ja työurasta luopumisesta
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämisestä
 • yhdenvertaisuudesta
 • harrastuksista
 • ammattilaisten, opiskelijoiden ja suuren yleisön tietoisuuden lisäämisestä
 • seksuaalisuuden huomioonottamisesta ja siitä puhumisesta asiakkaiden kanssa

Kokemustoimijalla on aina tehtäväänsä koulutus ja järjestön taustatuki.

Miksi kokemustoimijoita tarvitaan?

Kokemustoimijan tavoitteena on vaikuttaa siihen, että lihastautia sairastavan henkilön tai hänen läheisensä kokemuksellinen tieto otetaan huomioon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa että sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa koulutuksessa. Kokemustoimijan tuoma näkökulma voi olla erittäin arvokas myös yksityisille organisaatioille, kuten kuljetus- ja matkailu- tai palvelualojen yrityksille.

Mitä kokemustoimija tekee?

Kokemustoimijat voivat pitää

 • luentoja
 • lyhyitä puheenvuoroja
 • alustuksia

He voivat olla mukana erilaisissa

 • koulutuksissa
 • keskusteluissa
 • työryhmissä
 • työpajoissa
 • kehittämisessä
 • suunnittelussa