Yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja ja palveluita ei ole aina helppo löytää. Kattavan palvelukokonaisuuden laatiminen ja arkea helpottavien ratkaisujen löytyminen voi vaatia asiakkuutta useissa eri tahoissa.

Lisätietoja palveluista on saatavissa muun muassa Lihastautiliitosta, kotikunnan sosiaalitoimistosta ja terveyskeskuksesta, Kansaneläkelaitokselta ja hoitavasta sairaalasta. Tiedon haku on hyvä aloittaa mahdollisimman läheltä, omasta kotikunnasta ja siltä taholta, jonka alaisuuteen asia kuuluu.

Lihastautiliiton sosiaaliturvaneuvonta tarjoaa lihastautia sairastaville neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluihin, taloudellisiin etuuksiin, apuvälineisiin ja kuntoutukseen sekä asiakkaan oikeusturvaan ja kohteluun liittyvissä kysymyksissä. Sosiaaliturva-asiantuntija tukee tarvittaessa esimerkiksi hakemusten ja oikaisupyyntöjen laadinnassa. Mikäli niiden tueksi tarvitaan aiempia asiakirjoja, tulee ottaa yhteyttä sosiaaliturva-asiantuntijaan, joka antaa ohjeet asiakirjojen lähettämisessä salatulla sähköpostiyhteydellä. Oikeudelliset asiat, joilla ei ole välitöntä kosketuspintaa vammaisuuteen kuten avioerot, testamentit, perunkirjoitukset ja rajariidat eivät kuulu liiton antaman neuvonnan piiriin.

Lihastautiliiton sosiaaliturva-asiantuntija Katja Voltin tavoittaa parhaiten arkisin maanantaista torstaihin klo 9-14.

Sosiaaliturva-asiantuntija

Katja Voltti

044 736 1031

Neuvonta ja ohjaus; parhaiten tavoitettavissa arkisin ma-to klo 9-14.

Sosiaalikompassi

Lihastautiliitto julkaisee vuosittain Sosiaalikompassin helpottamaan palveluiden ja tukien kokonaisuuden hahmottamista. Sosiaalikompassin tarkoituksena on tiivistetysti kertoa vammaisuuteen ja pitkäaikaissairauteen liittyvistä palveluista, siitä mikä taho näistä vastaa ja millä kriteereillä palveluja voidaan myöntää. Sosiaalikompassi päivitetään vuosittain  tammikuun tietojen pohjalta. Muutoksia voi tulla kesken kalenterivuodenkin, joten kannattaa seurata sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa tiedotusta.