Yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja ja palveluita ei ole aina helppo löytää. Kattavan palvelukokonaisuuden laatiminen ja arkea helpottavien ratkaisujen löytyminen voi vaatia asiakkuutta useissa eri tahoissa.

Lisätietoja palveluista on saatavissa muun muassa Lihastautiliitosta, kotikunnan sosiaalitoimistosta ja terveyskeskuksesta, Kansaneläkelaitokselta ja hoitavasta sairaalasta. Tiedon haku on hyvä aloittaa mahdollisimman läheltä, omasta kotikunnasta ja siltä taholta, jonka alaisuuteen asia kuuluu.

Lihastautiliitto julkaisee vuosittain Sosiaalikompassin helpottamaan palveluiden ja tukien kokonaisuuden hahmottamista. Sosiaalikompassin tarkoituksena on tiivistetysti kertoa vammaisuuteen ja pitkäaikaissairauteen liittyvistä palveluista, siitä mikä taho näistä vastaa ja millä kriteereillä palveluja voidaan myöntää. Sosiaalikompassi päivitetään vuosittain  tammikuun tietojen pohjalta. Muutoksia voi tulla kesken kalenterivuodenkin, joten kannattaa seurata sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa tiedotusta.