Valtaosa Lihastautiliiton paikallisyhdistyksistä toimii vapaaehtoispohjalta. Uusien jäsenten lisäksi yhdistyksiin kaivataan eri-ikäisiä toimijoita niin luottamustoimiin kuin käytännön avuksikin. Toiminnassa voi olla mukana omien voimavarojensa mukaan ja itselleen sopivalla tavalla. Paikallisyhdistys tarjoaa usein myös mahdollisuuden päästä vaikuttamaan oman paikkakunnan asioihin yhdessä muiden kanssa.

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista saat tietoja omasta paikallisyhdistyksestäsi. Paikallisyhdistysten tukena Lihastautiliitossa toimivat alueen järjestösuunnittelijat sekä järjestöpäällikkö.