Valtaosa Lihastautiliiton jäsenyhdistyksistä toimii vapaaehtoispohjalta. Uusien jäsenten lisäksi yhdistyksiin kaivataan eri-ikäisiä toimijoita niin luottamustoimiin kuin käytännön avuksikin. Toiminnassa voi olla mukana omien voimavarojensa mukaan ja itselleen sopivalla tavalla. Jäsenyhdistys tarjoaa usein myös mahdollisuuden päästä vaikuttamaan oman paikkakunnan asioihin yhdessä muiden kanssa.

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista saat tietoja omasta jäsenyhdistyksestäsi. Jäsenyhdistysten tukena Lihastautiliitossa toimivat alueen järjestösuunnittelijat sekä järjestöpäällikkö.