Lapset on tärkeitä

Lapset on tärkeitä on seitsemän järjestön yhteishanke, jossa kehitetään lapsen yhdenvertaisen osallisuuden toteutumista järjestöjen ryhmätoiminnassa. Hankkeen tavoitteina on vahvistaa alakouluikäisten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta järjestöjen ryhmätoiminnassa, lisätä näiden lasten kanssa toimivien aikuisten osallisuustaitoja sekä rohkaista lapsia ilmaisemaan itseään ja ottamaan oman kokoista vastuuta.

Hankkeessa kehitetään lapsen osallisuutta vahvistavia ryhmätoiminnan menetelmiä. Ensin kartoitetaan, sitten valitaan, sitten kehitetään, ja koko ajan arvioidaan. Lopuksi hoksautetaan aikuisia ja laitetaan tuotokset kaikkien saataville. Ja koko ajan kuunnellaan lapsia; lapset toimivat tiedon tuottajina. Aihe on erityisen tärkeä, koska lapset on tärkeitä!

Me osataan! Omilla taidoilla työelämään

Lihastautiliitto on mukana ESR+ Ryhmähankkeessa, jossa päähankkeen toteuttajana toimii Live-säätiö ja osatoteuttajina Invalidiliitto, Ammattiopisto Spesia sekä STEP-koulutus (Kirkkopalvelut).

Hankkeen tavoitteena on kehittää vammaisten sekä pitkäaikaissairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yrittäjyysosaamista, tukea itsensä työllistämistä sekä edistää yrittäjien ja itsensä työllistäjien verkostoyhteistyötä. Hankkeen toimintaa toteutetaan Uudenmaan alueella 1.3.2023–31.10.2025.

Päättyneet hankkeet

Vastaanottajasta vaikuttajaksi

Vastaanottajasta vaikuttajaksi -hanke oli STEA-rahoitteinen kolmivuotinen (2019–2021) kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli tuottaa ja välittää lihastauteihin liittyvää tietoa avoimessa vuorovaikutuksessa.

Hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin joukkoistettuja ryhmiä lihastauteihin liittyvän asiakaslähtöisen tiedon tuottamisen ja välittämisen tapana, yhdessä suunnitellen.

Hankkeessa luotiin yhteyksiä omaehtoisesti syntyneisiin 4. sektorin ryhmiin ja luotiin toimintamalli lihastauteihin liittyvän tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Hankkeen kautta tuotiin esiin myös vaikuttamismahdollisuuksia erilaisissa harvinaistoimintaan liittyvissä ryhmissä Suomessa ja kansainvälisissä verkostoissa.