Lihassairaudet ovat harvinaisia sairauksia, joissa usein fysioterapia on ainut toimintakykyä ylläpitävä keino. Oikeanlainen ja oikea-aikainen fysioterapia antaa eväitä ja mahdollisuuksia oman elämän hallintaan.

Tulee kuitenkin muistaa, että kaikki lihastautia sairastavat eivät hyödy eivätkä tarvitse yksilöllistä fysioterapiaa. Omaehtoinen liikkuminen ja itsestä huolehtiminen on tärkeää toimintakyvyn edellytyksiä ylläpidettäessä.

Lihastautia sairastavan fysioterapia

Lihastautiliiton fysioterapiapalvelu on erikoistunut lihastautia sairastavien fysioterapiaan. Asiakkailla ei kuitenkaan tarvitse olla lihastautidiagnoosia. Asiakkaan sairauden erityispiirteet huomioivalla fysioterapialla pyritään edesauttamaan mahdollisimman pitkään jatkuvaa omaehtoista selviytymistä arjessa.

Lihastautia sairastavien fysioterapiasta kerätään myös kokemustietoa, jota hyödynnetään fysioterapiamenetelmien kehittämisessä sekä tiedon jakamisessa  lihastautia sairastavien ja ammattilaisten käyttöön.

Kaikessa toiminnassa on huomioitu lakien ja asetusten edellyttämät toimintamallit sekä potilasturvallisuus. Fysioterapiassa on käytössä sähköinen Diarium–potilasjärjestelmä sekä KANTA-yhteensopivuus.

Fysioterapian keskeisiä menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä

  • ohjaus ja neuvonta,
  • terapeuttinen harjoittelu,
  • manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä
  • apuvälinepalvelut.

Useimpiin lihastauteihin ei ole lääkehoitoa, joten fysioterapia on yksi keskeisin kuntoutusmuoto. Fysioterapia on aina yksilöllistä ja tavoitteellista terapiaa, jonka sisältöön lihastautia sairastavalla täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa. Fysioterapian tavoitteet tulee aina asettaa yhteistyössä lihastautia sairastavan ja fysioterapeutin kanssa. Tavoitteiden tulee olla realistisia lihastautia sairastavan arkea, osallisuutta ja toimintakyvyn fyysisiä edellytyksiä tukevia.

Lihastautiliiton vuosina 2017-2019 toteuttamassa Fylli-hankkeessa kehitetyn arviointi- ja mittauslomakkeen tavoite on antaa eväitä oman kehon voimavarojen ja toimintarajoitteiden tunnistamiseen, mikä auttaa fysioterapian tavoitteiden määrittämisessä.