Fysioterapian keskeisiä menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Useimpiin lihastauteihin ei ole lääkehoitoa, joten fysioterapia on yksi keskeisin kuntoutusmuoto. Fysioterapia on aina yksilöllistä ja tavoitteellista terapiaa, jonka sisältöön lihastautia sairastavalla täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa. Fysioterapian tavoitteet tulee aina asettaa yhteistyössä lihastautia sairastavan ja fysioterapeutin kanssa. Tavoitteiden tulee olla realistisia lihastautia sairastavan arkea, osallisuutta ja toimintakyvyn fyysisiä edellytyksiä tukevia. Lihastautiliiton vuosina 2017-2019 toteuttamassa Fylli-hankkeessa kehitetyn arviointi- ja mittauslomakkeen tavoite on antaa eväitä oman kehon voimavarojen ja toimintarajoitteiden tunnistamiseen, mikä auttaa fysioterapian tavoitteiden määrittämisessä.  

Oikeanlainen ja oikea-aikainen fysioterapia antaa eväitä ja mahdollisuuksia oman elämän hallintaan. Tulee kuitenkin muistaa, että kaikki lihastautia sairastavat eivät hyödy eivätkä tarvitse yksilöllistä fysioterapiaa. Omaehtoinen liikkuminen ja itsestä huolehtiminen on tärkeää toimintakyvyn edellytyksiä ylläpidettäessä.