Tietoa, vertaistukea ja irtiotto arjesta

Lihastautiliiton ryhmämuotoisten kurssien tavoitteena on tukea sairauteen sopeutumista, vahvistaa lihastautia sairastavan henkilön ja hänen läheisensä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakykyä, jotta oman elämän näköinen arki on mahdollista.  

Kursseilla on mahdollista tavata ja jakaa kokemuksia muiden lihastautia sairastavien henkilöiden ja heidän läheisten kanssa. Kurssit sisältävät asiantuntijoiden tietoiskuja, keskustelua ja monipuolista toimintaa ammattilaisten ohjaamissa vertaisryhmissä.

Kursseille voi hakeutua heti oireiden tai diagnoosin saamisen jälkeen, sairauden eri vaiheissa mutta myös elämäntilanteiden muuttuessa. Työssä jaksaminen, eläkkeelle jääminen tai muutokset perhe-elämässä saattavat tuoda tulessaan tarpeen tarkastella omaa elämää uudesta näkökulmasta.

Kursseilla asiantuntijoiden antama ammatillinen tieto ja tuki sekä vertaisten kokemuksellinen tuki voivat antaa uusia suuntaviivoja ja uudenlaista näkemystä omaan elämäntilanteeseen. Kurssit tarjoavat perustietoa lihassairauksiin liittyvistä erityisasioista, kuten tietoa palveluista, fysioterapiasta, liikunnasta, ravinnosta, harrastusmahdollisuuksista ja työelämään liittyvistä erityiskysymyksistä. Lasten ja nuorten kurssit painottuvat heidän omiin toiveisiin.

Lihastautiliiton kursseilla on vuoden 2024 kantavana teemana luonto. Kursseilla hyödynnämme luonnon tarjoamia myönteisiä hyvinvointivaikutuksia ja mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen.

Lihastautiliiton kursseilla on mahdollista tavata ja jakaa kokemuksia muiden lihastautia sairastavien henkilöiden ja heidän läheisien kanssa.

Kurssien kohderyhmä

Kursseja järjestetään yhteisesti kaikille lihastautia sairastaville, ellei jotain diagnoosia ole erikseen mainittu.  Kursseille voi osallistua kurssista riippuen joko yksin tai läheisen/läheisten kanssa. Verkkokursseille on läheisen mahdollista osallistua myös yksin.

Läsnäolokursseja ja verkkokursseja

Lihastautiliiton läsnäolokurssit on suunnattu eri ikäisille eri elämänvaiheessa oleville henkilöille. Kurssit toteutetaan ryhmämuotoisesti eri puolilla Suomea erilaisin teemoin. Kurssit ovat pituudeltaan 3-5 vuorokauden mittaisia. Kurssit ovat maksuttomia sisältäen ohjelman ja täysihoidon sekä tarvittaessa ympärivuorokautisen avustuksen.

Verkkokursseilla ollaan yhdessä saman teeman äärellä välimatkoista riippumatta. Verkkokurssit ovat helppo ja vaivaton ratkaisu silloin kun matkustaminen vaikuttaa omaan jaksamiseen ja apuvälineiden mukaan ottaminen tuntuu hankalalta. Verkkokurssille voi osallistua omasta kodista käsin maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Verkkokurssit sisältävät kuusi videoryhmätapaamista Teams-alustalla. Tapaamisissa on mukana kurssiohjaajat ja tarvittaessa kyseisen kurssikerran teeman asiantuntija. Verkkokurssit ovat keskustelevia ja toiminnallisia.

Osallistumisen edellytyksenä on tietokone/tabletti/puhelin, jossa on käytössä mikrofoni ja kamera sekä hyvin toimiva nettiyhteys. Tarvittaessa on mahdollista saada opastusta Teams-alustan käyttöön.

Lisätietoja

Kuntoutusasiantuntija

Susanna Ryynänen

044 703 4657
susanna.ryynanen@lihastautiliitto.fi
Kurssi- ja leiritoiminta, kuntoutukseen liittyvä ohjaus ja neuvonta