Työkyvystä on tärkeä pitää huolta ja huomioida muutokset työkyvyssä hyvissä ajoin. Lihastautia sairastavien henkilöiden tarpeet ovat yksilöllisiä, joten huolellisella suunnittelulla ja tukitoimilla voidaan tukea työssä jaksamista.

Työllistymiseen tähtäävä ohjaus vahvistaa työnhakijan työnhaku- ja työelämävalmiuksia sekä tukee työnhaussa. Työelämäkoulutuksissa jaetaan vertaiskokemuksia ja verkostoidutaan.

Lihastautiliiton koulutus- ja työelämäasiantuntija on myös työkykykoordinaattorin pätevyys, ja hän tekee työpaikkakäyntejä ja on tarvittaessa mukana työkykyneuvotteluissa. Lihastautiliitto järjestää myös työssä pysymistä tukevaa kurssitoimintaa.

Esite (pdf): Tietoa lihastautia sairastavan henkilön työkyvyn tukemisesta

Esteettä töihin -verkkosivusto

Esteettä töihin -verkkosivusto on luotu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi. Verkkosivustolla tarjotaan tietoa valtakunnallisesti ja saavutettavasti korkeakouluopiskelijoille, työnantajille ja ohjaajille.

Koulutus- ja työelämäasiantuntija

Liisa-Maija Verainen

040 751 1081
Varhaiskasvatus-, koulunkäynti-, opiskelu- ja työelämäneuvonta