Hengitysfysioterapia on osa fysioterapiaa. Erilaisia hengitysfysioterapiamenetelmiä on runsaasti, ja niitä voidaan käyttää erikseen ja rinnakkain kulloisenkin tarpeen mukaan. Hengitysfysioterapia voi sisältää esimerkiksi hengitystekniikkaharjoituksia, liman irrottamista ja poistamista, voima- ja liikkuvuusharjoituksia, yleiskuntoa ylläpitävää harjoittelua ja kotiharjoittelun ohjausta. Omatoimisesti tehtäviä hengitysharjoituksia löytyy täältä.

Hengitysfysioterapian tavoitteet laaditaan aina yksilöllisesti. Lihastautia sairastavan hengitysfysioterapian yleisenä tavoitteena on hengitystoimintojen säilyminen mahdollisimman hyvinä mahdollisimman pitkään. 

Hengitysfysioterapiassa voidaan käyttää apuna erilaisia harjoittelulaitteita:

Hengityspalkeen avulla toteutetun käsiventilaation tavoitteena on keuhkotilavuuden lisääminen, keuhkotuuletuksen parantaminen ja yskimisen tehostaminen. Hengityspalkeen avulla voidaan tehostaa keuhkotuuletusta ja edistää keuhkoeritteiden liikkumista sekä avata ilmateitä, kun joku keuhkonosa on painunut ilmattomaksi (atelektaasi). Palkeen avulla voidaan myös tehostaa yskimistä, alentaa hengitystiheyttä ja rentouttaa. Hengityspalkeen käyttö on hyödyllistä silloin, kun mitattu keuhkotilavuus (VC/FVC) on laskenut selkeästi alle viitearvon, yskäisyn huippuvirtaus on alentunut (PCF alle 200 l/min), hengityksen apulihakset ovat voimakkaasti käytössä tai hengitystiheys on yli 20 kertaa minuutissa. Hengityspalkeen omatoimista käyttöä varten tulee saada ohjeistus ja käyttöä on hyvä harjoitella oman fysioterapeutin kanssa ennen kun oma palje hankitaan. Sairaalan kautta voi saada hengityspalkeen henkilökohtaiseen käyttöön, jolloin ventilointi onnistuu myös omatoimisesti kotona.

 Acapellaa käytetään keuhkojen tyhjennyshoidoissa. Laitteeseen puhalletaan joko suukappaleen tai maskin kautta ja siitä syntyvä värinä auttaa keuhkoeritteiden ulossaamisessa. Acapellaa voi käyttää istuen tai makuuasennossa. 

Flutteria käytetään keuhkojen tyhjennyshoidoissa. Laitteen tuottama sykkivä uloshengitysvirtauksen vastapaine tehostaa liman poistumista keuhkoista. Laitetta käytetään istuma-asennossa, koska laitteen sisällä oleva kuula ei makuuasennossa anna tarvittavaa värinää. 

PowerBreathe ja Shaker Classic ovat sisäänhengitysharjoittelulaite ja täristävä keuhkoeritteen poistamiseen kehitetty laite. 

Treshold IMT harjoittaa sisäänhengityslihasten voimaa ja kestävyyttä. 

Treshold PEP harjoittaa uloshengitystä, antaa positiivista painetta uloshengitykselle ja helpottaa muun muassa liman poistumista keuhkoputkista. Treshold IMT/ PEP -laitteita voidaan käyttää missä asennossa tahansa suukappaleen tai maskin avulla.

Coach2 ja Triflo II harjoittavat syvähengitystä ja vahvistavat hengityslihaksia, erityisesti pallealihasta. 

BaTube-laitetta käytetään sekä sisään- että uloshengityksen harjoitukseen. 

WELLO2 avaa keuhkoputkia, puhdistaa keuhkoja ja vähentää hengitystieärsytystä. Laitteen käytön teho perustuu vastusteiseen höyryhengitykseen eli Wello-hengitykseen. 

Cough Assist -yskityskonetta voidaan käyttää apuvälineenä puhdistamaan ilmatiet vuoroittaisen positiivisen ja negatiivisen ilmanpaineen avulla. Kone vaihtaa nopeasti positiivisesta paineesta negatiiviseen paineeseen. Tämä nopea vaihdos nostaa uloshengitysvirtauksen huippuarvoa (PCF) ja jäljittelee täten yskimistä.