Suomen Aivosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka myöntää rahastoistaan vuosittain apurahoja aivojen ja hermoston tutkimukseen. Suomen Aivosäätiön omaisuus muodostuu säätiön vuosittain vastaanottamista lahjoituksista ja  perustajasäätiöiden vuosikymmenten aikana saaduista lahjoituksista. Omaisuus jakautuu yleisrahastoon, sulautuneiden säätiöiden muodostamiin erillisrahastoihin ja nimikkorahastoihin.

Tänä vuonna Aivosäätiö viettää kymmenvuotisjuhlavuottaan teemalla Eläköön aivot. Juhlavuotta voi seurata elakoonaivot.fi -verkkosivuilla sekä säätiön sosiaalisen median kanavissa. Niissä voi mm. tutustua joka kuukausi uuteen, ajankohtaisesta tutkimuksesta kertovaan aivotutkijaan.

Suomen Aivosäätiön apurahat myönnetään yksittäisille tutkijoille säätiön rahastoista. Apurahoja myönnetään aivojen ja hermoston toimintaan tai niihin läheisesti liittyviin sairauksiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Apurahat ovat vuosittain haettavissa elokuussa ja apurahahaun tarkemmat tiedot julkaistaan erikseen lähempänä hakuajankohtaa.

Suomen Aivosäätiön Lihastautirahasto edistää lihastautien diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittämishankkeita.