Aivosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka myöntää rahastoistaan vuosittain apurahoja aivojen ja hermoston tutkimukseen. Aivosäätiön omaisuus muodostuu säätiön vuosittain vastaanottamista lahjoituksista ja  perustajasäätiöiden vuosikymmenten aikana saaduista lahjoituksista. Omaisuus jakautuu yleisrahastoon, sulautuneiden säätiöiden muodostamiin erillisrahastoihin ja nimikkorahastoihin.

Aivosäätiön apurahat myönnetään yksittäisille tutkijoille säätiön rahastoista. Apurahoja myönnetään aivojen ja hermoston toimintaan tai niihin läheisesti liittyviin sairauksiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Apurahat ovat vuosittain haettavissa elokuussa ja apurahahaun tarkemmat tiedot julkaistaan erikseen lähempänä hakuajankohtaa.

Aivosäätiön Lihastautirahasto edistää lihastautien diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittämishankkeita. Lahjoittamalla Aivosäätiön lihastautien tutkimusrahastoon autat lihastautien tutkimusta Suomessa. Lahjoituksen pääset tekemään Aivosäätiön verkkosivuston lahjoitussivulla,