Suomen Aivosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka myöntää rahastoistaan vuosittain apurahoja aivojen ja hermoston tutkimukseen. Suomen Aivosäätiön omaisuus muodostuu säätiön vuosittain vastaanottamista lahjoituksista ja  perustajasäätiöiden vuosikymmenten aikana saaduista lahjoituksista. Omaisuus jakautuu yleisrahastoon, sulautuneiden säätiöiden muodostamiin erillisrahastoihin ja nimikkorahastoihin.

Suomen Aivosäätiön apurahat myönnetään yksittäisille tutkijoille säätiön rahastoista. Apurahoja myönnetään aivojen ja hermoston toimintaan tai niihin läheisesti liittyviin sairauksiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Vuonna 2019 säätiön apurahojen hakuaika on elokuussa.

Suomen Aivosäätiön Lihastautirahasto edistää lihastautien diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittämishankkeita.