ICD-10: G60.0 
ORPHA: 640
OMIM: 162500
MUUT NIMET: Haurashermosyndrooma, HNPP, Hereditary Neuropathy with liability to pressure palsy  

Taudin kuvaus

Haurashermo-oireyhtymä (HNPP, hereditary neuropathy with liability to pressure palsy) ilmenee lievänkin rasituksen jälkeisinä ääreishermojen paikallisina ja palautuvina hermovaurioina, jotka yleensä ohittuvat päivissä, viikoissa tai kuukausissa. Sairaus ei tyypillisesti vaikeudu vanhetessa, ja ensimmäiset oireet voivat ilmetä jo lapsena. Tyypillisesti esim. kyykyssäolo mansikan poiminnassa voi altistaa peroneushermon halvaukselle, jolloin nilkka ei nouse. Yleensä kipuja näihin oireisiin ei liity. Toistuvat oireet saman hermon alueella voivat altistaa pysyvämmälle halvausoireelle. 

Esiintyvyys

Suomessa esiintyvyys on vajaa 20 ihmistä 100 000 asukasta kohti. Todennäköisesti kuitenkin edelleen sairaus on alidiagnosoitu sen aiheuttamien usein vähäisten oireitten vuoksi. 

Diagnosointi

Nykyiset neurofysiologiset (ENMG) sekä ennen kaikkea perinnöllisyystieteelliset DNA-analyysit mahdollistavat sen, että HNPP-sairaus voidaan varmuudella diagnosoida. 

Periytyminen

Kyseessä on vallitsevasti periytyvä ääreishermosairaus, jonka voi saada kummalta tahansa vanhemmalta. 

Hoito/kuntoutus

Paikalliset hermovauriot korjaantuvat yleensä itsellään, eivätkä vaadi mitään hoitoa. Sairauden ehkäisyn kannalta tärkeintä on välttää sellaisia asentoja, joissa hermot ovat puristuksessa ja näin alttiina vauriolle. 

 

Lihastautiliiton verkkosivuston diagnoosikuvaukset ovat yleisluontoisia, eivätkä kata kaikkia kyseiseen diagnoosiin mahdollisesti sisältyviä oireita. Lihastaudit ilmenevät hyvin yksilöllisesti, ja vaihtelu samankin diagnoosin sisällä voi olla huomattavaa.

Kysy lihastaudeista

050 572 2784
aapo.pollari@lihastautiliitto.fi