Liikettä säätelevästä kahden hermosolun eli motoneuronin ketjusta alemman toimintaa voidaan tutkia elektroneuromyografialla (ENMG), joka kertoo myös ääreishermon ja lihaksen toiminnasta. Lihassoluissa voidaan nähdä lisääntynyttä spontaanitoimintaa äkillisen lihassoluvaurion tai aktiivisen hermojen kautta tulevan käskytyksen heikkenemisen merkkinä. Lihaksissa saatetaan havaita myös voiman alenemaa ja motoristen yksiköiden toiminnan häiriötä ja katoa.

Epävakaa lihassolukalvo tuottaa myotonisia purkauksia, jotka ovat tyypillisiä niissä lihassairauksissa, joissa liikkeen nopeassa aloituksessa ja otteen irrotuksessa on vaikeuksia.