Peittyvässä periytymisessä sairaus ilmenee vain, mikäli henkilö on perinyt virheellisen perintötekijän eli geenin molemmilta vanhemmiltaan. Nämä ovat yleensä itse terveitä, koska heillä on virheellisen lisäksi myös normaali perintötekijä. Tautitapaus ilmenee yleensä yllättäen jossakin sisarussarjassa, eikä kauempana suvussa ole tiedossa samaa sairautta. Kun perheen lapsella ilmenee peittyvästi periytyvä sairaus, on taudin toistumisriski hänen sisaruksillaan kullakin 25%. Resessiivisesti periytyvät sairaudet ilmenevät yhtä usein ja samanlaisina miehillä ja naisilla. Sairaan henkilön omat lapset ovat yleensä terveitä, koska he voisivat sairastua vain, mikäli saisivat virheellisen perintötekijän myös toiselta vanhemmaltaan.