Motoneuronitaudit ovat ryhmä sairauksia, joissa motoneuronit eli liikehermosolut rappeutuvat. Tämä johtaa tahdonalaisten lihasten toiminnan heikentymiseen. Liikehermosolujen rappeutumisesta seuraa lihassurkastumia, lihasvoiman heikkenemistä sekä nielemis-, puhumis- ja hengitysvaikeuksia. Motoneuronitautien ryhmästä tunnetuin diagnoosi lienee ALS (amyotrofinen lateraaliskleroosi).

Motoneuronitauteihin kuuluvat myös spinaaliset lihasatrofiat eli SMA:t (spinal muscular atrophy).  Spinaalisessa lihasatrofiassa häiriö on selkäytimestä lihaksiin toimintakäskyjä välittävissä hermosoluissa eli niin sanotussa alemmassa liikehermossa. Hermosolujen toiminnanhäiriö johtaa lihasten rappeutumiseen ja lihasheikkouteen. Sairaudesta tunnetaan tällä hetkellä neljä eri muotoa, jotka poikkeavat toisistaan vaikeusasteeltaan ja alkamisiältään. Vaikein muoto alkaa vauvaiässä ja lievin aikuisena. Oirekuva vaihtelee laajalti kävelykyvyttömyydestä lieviin kävelyvaikeuksiin.

Kysy lihastaudeista

050 572 2784
aapo.pollari@lihastautiliitto.fi