Vallitsevalla periytymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa jo yksi virheellinen perintötekijä eli geeni riittää aiheuttamaan sairauden, vaikka sen pari on normaali. Sairaan henkilön lapsilla on kullakin 50%:n riski periä kyseinen sairaus. Yleensä tautia ilmenee suvussa useissa sukupolvissa, joten sen periytyvyys on helppo havaita. Niillä, jotka eivät ole sairautta perineet, ei ole riskiä antaa sitä lapsilleen, eli tautigeeni ei ”hyppää yli” suvussa. Kun kysymyksessä on dynaaminen mutaatio, voi sairaus muuttua oireeltaan vaikeammaksi siirryttäessä sukupolvissa eteenpäin.